CADUCEUS -kódy GRÁLU

 

Nicméně nyní v dnešní době bude reaktivována cesta ke grálu popř. kódy,

které v sobě nesou informace o cestě k božství prostřednictvím služby

prvotnímu mateřskému elementu božského zdroje.Pro jednotlivce to zna-

mená, že se naučíte - jako cestu spirituální služby božskému světlu -

uznávat a ctít svou milou a ženy jako výraz božské ženskosti.Pro lidské

společenství to znamená , že se budete učit sloužit kráse pravdě a lásce

a touto službou do Vaší společnosti opět integrovat , jemné milující a

podporující energie mateřského aspektu božského zdroje.Toto vás pak

uschopní vytvořit podporu a hojnost pro všechny.

 

Cesta,láska,poznání,vše je moje poslání.Amen