DNA

Jedna má část, která tvořila novou DNA , pro dokalou lidskou bytost.

Tibetský mnich - jméno v překladu - Který ví. Mohu promlouvat s jakoukoli svojí částí, která byla odhalena.  

Tato tvá část má za následek změny ve tvé DNA. Příbuznost všech situací je naprogramována a ovlivněna planetárními vlivy.