Lze se proti vlivům GPZ bránit? ( geopatogénní zóny )

    Je řada různých metod a způsobů, které jejich autoři doporučují nebo používají k eliminaci vlivů GPZ na lidský organismus, případně na jinou živou hmotu. Jedná se o řadu stínících materiálů, jako je například, guma, bakelit, korkové, dubové nebo mramorové desky, případně hliníkové fólie a řada dalších nátěrů a ,,osvědčených“ metod. Tyto materiály a metody mají sice určitý stínící efekt, ale jejich účinnost je časově omezená a prakticky trvalé odstínění je nemožné, nehledě na značné náklady při pořizování těchto zařízení.V zahraničí se používá řada stínění, zejména jsou známé metody na dálnicích, kde dochází k častému vzniku dopravní nehodovosti a tím následně k zjištění vlivů GPZ . Stínění se provádí pomocí různých drátěných smyček. Používají se dále různé dipóly s případnou kombinací s vysílači VKV. Sám jsem se na několika případech přesvědčil, že jediné a jisté v ochraně proti vlivům GPZ je prostě  se z jejich vlivu přemístit. Setkal jsem se při vyšetřování zdravotního stavu lidí s vlivem zón na jejich zdraví a po mém zjištění jsem v několika případech dostal odpověď, že již tyto zóny jim eliminoval určitý člověk osvědčenou metodou s tím, že GPZ již na jejich zdravotní stav vliv nemá. Po provedené bodetekci na místě samém jsem zjistil, že nedošlo k eliminaci vlivu zóny, nebo že toto opatření již není funkční. V několika případech jsem dokonce zjistil, že nebyla eliminována zóna, ale zablokována citlivost senzibila pro biodetekci. Dále upzorňuji na nebezpečí při určování přesnosti místa a vlivu GPZ. V řadě případů dochází k rozporu vzhledem k různé citlivosti lidí na negativní zóny a jejich přesnou detekci. Je nutné místo GPZ ještě ověřit dalším testem, a to například po zjištění místa pomocí virgule ještě toto místo ověřit, překontrolovat dlaní ruky – a citliví jedinci velice spolehlivě toto místo zjistí. Dochází zde k silnému tlaku na dlaň ruky, případně dochází k silnému chlazení či brnění dlaně.

    Nezavrhuji ani určování GPZ přímo podle plánků místnosti či domů na dálku. Tato metoda je velice vhodná, a pokud nedojde k chybné identifikaci nemovitosti, je velice přesná a mám zkušenosti, že touto metodou se dá určit velice spolehlivě intenzita i druh GPZ. U těch, kteří s touto metodou začínají, doporučuji provést následnou kontrolu na samotném místě.

    Závěrem k této otázce lze říci, že nelze tato fakta zanedbávat a je to jedna ze součástí problematiky léčení pacientů všemi možnostmi léčby. Žádná sebeosvědčenější metoda léčení nebude úspěšná, pokud bude pacient ovlivňován GPZ. Mrzí nás, když přicházíme na silný vliv zón již pozdě, kdy jsou lidé již po operacích a v některých případech se nedá jíž pomoci. Proto všichni, kteří se diagnostikou nemocí vážně zabýváte a chcete pacientovi pomoci, ověřujte možnost těchto vlivů.

 

Opis z knihy : Léčíme se sami

MUDR. Oldřich Vaněk

Ing. Jaroslav Dvořák

 

Identifikace geopatogenních zón - KYVADLO - praktická kniha - Markus Schirner

 

 Curryova síť / křižovatka                             zdravé záření

 globální mřížka/ křižovatka                          mírně patogenní záření

 globální síť - mřížka                                     patogenní záření 

 zamítnutí / Curry                                         život ohrožující záření

 zamítnutí

 místo bez záření

 vodní žíla

 vodní žíla / křižovatka

 vodní žíla / zamítnutí

 vodní žíla / Curryova síť

 Curryova síť