Motlitby 

                          

 

 

             

 

                          

                         Z Božího srdce

 Nechť je celá Země požehnána láskou. Nechť je

 celá Země požehnána velikou radostí,štěstím a božským

 mírem.Nechť je celá Země požehnána porozuměním,

          harmonií,dobrou vůlí činit dobro.

                           S díky,tak se staň !

 

 

 

                              Z Božího srdce

 Nechť jsou srdce všech cítících bytostí naplněna božskou

 láskou a dobrotou.Nechť jsou srdce všech bytostí naplněná

 velikou radostí,štěstím a božským mírem. Necť jsou srdce

 všech cítících bytostí naplněna porozuměním.harmonií,

                   dobrou vůlí a vůlí činit dobro.

                             S díky, tak se staň !