Svoboda

Moudrost Šamanů - Tony Samara

Svoboda Jakkoli je šamanismus starý a mystický, mohou do svého každodenního života přijmout i lidé na Západě a vytvořit si nový životní styl, založený na moudrosti dávných předků. Naši předkové pochopili , že svoboda se odvíjí od toho, jak zapadáme do kosmu, kde vše je jedno a kde jedno je projevem...
Celý článek