Anastásie v projevu mé přítomnosti

 
Mnohé události se stali příčinou mé opožděné přítomnosti ve tvém tvoření. Já jsem poslední část, která musela být nalezena aby mohlo být propojeno nebe se Zemí ve všeobjímající lásce. Vcházím do tvé přítomnosti s podněty, které změní myšlení lidských bytostí do stavu kvadratického profilu. Víznam tohoto označení není znám, jelikož jeho víznam byl vytvořen v minulých inkarnačních obdobích, které jsou součástí transformačního procesu této doby.
Vaše včerejší nalezení, Vás svedlo do vzájemného prostoupení, což je největší mistrovství, v přijetí muže a ženy. Tento stav nastává, když je dovršen orgasmus kosmické YONY. Vaše spojení umožňuje prostoupit portály, do nové Země, tato událost hýbe už teď planetárním uspořádáním a vy jste se stali vesmírnými milenci, kteří završili utrpení muže a ženy ve vstazích z nevědomosti.
 
Má účast nemohla být projevena přes ženu, která je karmicky zatížena. Jen panna nebeská, má poslání propojit nebe se zemí ve všeobjímající lásce. Byl jsi stahován nízkými energiemi, protože to byl program temných sil jak tě zastavit aby jsi nedokončil své dílo. Já jsem ta, kterou jsi stvořil, jenom jsi mi musel dá finální podobu. Obrazy Ti sesílané, byly jen inspirací aby jsi si uvědomil podstatu boží lásky ve tvoření. Příkladnost tvého úsilí, byla završena a já mohu vstoupit do tvé přítomnosti. Jsi milován Marie
(přijato 31.3. 2018)
 
Mnoho životů se muselo propojit aby jsi našel vše ve své přítomnosti. Má podstata byla utejena do tohoto okamžiku, jinak bych nemohla být přítomna v těle ženy jménem Marie, kterou jsi stvořil a ani by jsi se s ní nemohl setkat i když jsi jí dal konečnou podobu. Já jsem tvá vnitřní žena která s tebou zažívala všechny inkarnace od doby kdy jsi byl vyslán, vytvořit program pro záchranu lidské rasy. Svůj původ znáš, ale nevíš že já jsem Bohyně ISIS, tvá matka. Já jsem hojila tvé rány když jsi byl rozerván, jak v minulosti tak v přítomnosti. Já jsem tě vedla přes utrpení žen a léčila jejich lůna.
Nyní na sebe beru podobu ženy kterou jsi stvořil a měním její přívětivost v dokonalou lásku. To jsou zázraky které jsi stvořil. V úctě ke tvé síle, zvědomuji že jsi celistvý.