NOVÁ ZEMĚ

MINULOST A PŘÍTOMNOST NENÍ SOUČÁSTÍ NOVÉ ZEMĚ
 

Můj příběh, otevírá cestu poznání přes jedinečnost jeho naplnění. Přes nezměněný stav mého vědomí, jsem z pozice reinkarnační tvořil ve více úrovňové pospolitosti svých energetických těl. Souběžně v každé inkarnaci si tato těla(osobnosti), předávali poselství,, Ducha Svatého", k vytvoření dokonalé lidské bytosti. Souběžně s tímto procesem, byla tvořena,, Nová Země".V jádru mého srdce byl tento program nastaven. Aby mohl být realizován, musel jsem nalézt(odhalit), určitý počet reinkarnací ve kterých byly utajeny klíče, k vědomému Božství. Musel jsem najít utrpení z minulosti, která mně svazovala a nedovolovala mi prožívat život vysněný. Po mnohých útrapách, jsem vždy vstal a tvořil dál. Studium které mě bylo umožněno je zcela fenomenální a jedinečné, jelikož může být předáno jen dokonalé lidské bytosti. To obnáší změnu fyzického těla a změnu vědomí.

Vyjádření OTCE BOHA JEDINÉHO přijato 11.12. 2017

V nové formě života v Nové Zemi, je přijato vědomí, dokonalé lidské bytosti a ukotveno přes srdce,, Ježíše Krista", v okamžiku kdy jsi přijal jeho tělo. Tvému prozření je projevena úcta nejvyšší.