Detoxikace

Nečistoty ve fyzickém těle
Nečistoty v tlustém střevě - Poslední část trávicího traktu tvoří tlusté střevo, které je v lidském organismu relativně velkým orgánem ( má délku kolem dvou metrů, průměr od tří do osmi centimetrů ) a v lidském těle má na starosti mnoho funkcí. Ukážeme na ty nejpodstatnější, abychom byli schopni pochopit mechanismus velkého počtu onemocnění, která zde mají svou příčinu.
   Vysávací funkce. Tlusté střevo odsává glukózu, aminokysliny a vitamíny, vyráběné bakteriemi střevní dutiny, odsaje až 98% vody a elektrlytů( roztoků solí ).
 
       Evakuační funkce. Zbytky trávení musí být z organismu včas odstraněny. Tuto funkci také zajišťuje tlusté střevo. Chybění stolice v průběhu 24 - 32 hodin se jeví jako negativní.
        Mikroflóra - V tlustém střevě žije více než 400 až 500 různých druhů bakterií. V jednom gramu exkrementů je jich asi 30 až 40 miliard. Vědci zjistili, že kvalitativní i kvantitativní složení mikroflóry tlustého střeva se mění v závislosti na druhu potravy. Ukazuje se že strava rostlinného původu, obsahující buničinu, produkuje jeden druh bakterií, zatímco masitá strava produkuje bakterie jiné.
         Bakterie, které se množí na rostlinné stravě jsou pro organismus užitečné. Z buničiny tvoří aminokyseliny, vitamíny a samy o sobě mohou být použity jako bílkovinná strava. Jejich přítomnost podporuje normální rovnováhu mezi kyselinami a zásadami uvnitř tlustého střeva, potlačuje hnilobné a kvasné procesy, zvyšuje imunitu.
         Bakterie, které se  množí na živočišné bílkovině, vytvářejí v tlustém střevě jedovaté látky, napomáhají šíření hnilobných a kvasných procesů, oslabují imunitu a podporují vývoj rakoviny. Množení velkého množství bakterií v tlustém střevě napomáhá dodatečnému ohřívání a energetické podpoře organismu. Udržování normálním (vývojem upevněné) mikroflóry umožňuje zachovat si dlouhou dobu zdraví a energii.
        Vysávací a evakuační funkce tlustého střeva je narušována v první řadě psychickým stresem, v druhé řadě pak vysokokalorickou, bílkovinou a škrobovitou stravou.
        Různé dysbakteriózy jsou výsledkem požívání stravy, která není člověku vlastní. Konečným výsledkem takových nenormálních procesů je autointoxikace celého organismu, srdeční onemocnění, vznik kamenů z usazenin, poškozování normální funkce ledvinových pánviček, ledvin, jater, vzniká velké množství střevních parazitů, je velká možnost vzniku rakoviny jak v samotném tlustém střevě, tak i v jiných částech organismu. 
 
G.P. Malachov  
Znečištění jater - Játra se podílejí na trávení potravy, na krvetvorbě a na látkové výměně. Jestliže přestávají normálně pracovat, může vznikat celá řada různých nemocí jak z důvodů špatného trávení, tak špatné krvetvorby a zhoršené látkové výměny.
    Jak ukazují pitevní nálezy, žlučové kameny má každý desátý člověk. Mezi sedmdesátiletými ldmi je má už každý třetí. Mezi hlavní příčiny tvorby kamenů patří především stres, pramenící z psychického pocitu neuspokojenosti, podráždění, hněvu a pocitů msty. Právě tak se negativně uplatňuje v tomto směru potrava, která vyvolává zhušťování koloidů žluči. Přítomnost těchto činitelů umožňuje ,, slepovat "  kameny velice rychle a to i v mládí.
      Z těchto důvodů v játrech, žlučovém měchýři i ve žlučovodech, dochází nejprve ke zhušťování žluči jako houstnoucího rosolu a pak ke tvoření žlučových kamenů. Uvnitř žlučového měchýře jsou zaobalené, ve žlučovodech jsou rovětvené - přesný obraz slepence protékající žlučí.
       Podle složení můžeme ledvinové kameny dělit na cholesterinové, velké kombinované, složené cholesterino- pigmentové, tvořené solemi a pigmentové. Cholesterinové kameny mají velikost od malého hrášku až po středně velkou švestku. Barvu mají smaragdovou, špinavě zelenou. Jsou lehké, na vodě plavou na vzduchu vysublimují. Cholesterino-pigmento-vápenité kameny mají tvar nepravidelných mnohoúhelníků. jejichž velikost se phybuje od velikosti špendlíkové hlavičky do velikosti většího hrášku. Pigmento- vápenité kameny mají tmavozelenou barvu, bývá jich velké množství, jsou křehké nejrůznějších tvarů. Čistě vápenaté kameny jsou tvrdé a bělavé barvy.
       Kromě potíží s kameny, které částečně uzavírají žlučovody a brání normálnímu průtoku žluči, dochází i u žluči, vzhledem k jejímu zpomalenému průtoku, k nepříjemným změnám. Kazí se a z dobře tekuté, zlato-žluté, se mění na červenou hmotu podobnou mazutu, nepříjemně páchnoucí. V takové žluči se pak množí velké kolonie patogenních mikroorganismů, které vyvolávají záněty jater. Při očišťování jater vycházejí ven v podobě bílých a hnědých vloček, nitek apod.
 
Znečištění ledvin - Ledviny jsou nejdůležitějším orgánem pro udržení optimálního stavu vnitřního prostředí v organismu. Plní následující funkce :
    oddělovací - odstraňují z organismu cizorodé látky a neprchavé(dusíkaté) produkty látkové výměny.
     regulační - regulují koncentraci sodíku v organismu, množství vody, která se v organismu nachází mimo buňky, koncentraci iontů v krvi a rovnováhu mezi kyselinami v organismu.
     Různá znečištění v podobě slizu, písku a kamenů vznikají z psychického ochromení v této oblasti a souvisejí s emocemi- strachem, nejistotou, apod. Kromě toho napomáhá vzniku podobných nečistot jídlo před spaním, charakter stravy a požívané vody a také zeměpisné a klimatické podmínky.
     Z toho všeho můžeme udělat jednoduchý závěr. Jestliže začínáme mít potíže s otoky, ukládáním solí změnou rovnováhy mezi kyselinotvornými a zásadotvornými pochody, zánětem ledvin apod. znamená to že naše ledviny jsou zanesené a je nejvyšší čas začít s jejich očistou.  
 
Znečištění v oblasti hlavy a plic 
      V těchto místech se u mnoha lidí hromadí a stlačuje mnoho slizu. Základními příčinami je jídlo před spaním, nesprávné pořadí jídel, nadměrné používání látek, které tvorbu slizu podporují.
       Psychický tlak v oblasti hlavy a hrudníku napomáhá tvorbě slizu a častému nachlazení. Takový tlak se dá snadno rozpoznat: když je člověk rozrušený, pociťuje v oblasti hrudníku tlak, při neočekávaném zvuku se v  hrudi něco kutálí nebo stlačuje. Malá koktavost při vzrušení indikuje sevření v oblasti hrdla. Přítomnost slizu v těchto místech napomáhá vzniku chronických nemocí plic, ztrátě zraku a sluchu a vzniku rakoviny.
 
 Znečištění tkáně šlach
Tkáň šlach je nejvěrnějším indikátorem celkového znečištění organismu. Uvědomte si, jak jste byli pružní v dětství a jak jste na tom teď. Úsady, které se usazují ve šlachách zmenšují celkovou pohyblivost kloubů, celé tělo dřevění. Často, když člověk vstává ráno z postele, cítí při pohybech ztuhlost. To jsou první příznaky houstnutí koloidů tkání šlach a svalů jako následek hromadění nečistot.
    Základními příčinami znečištění šlach je přemíra vařené stravy, která zvyšuje množství gravitační energie v těle a zmenšování elektromagnetické energie. Následkem toho se v organismu obtížněji udržuje voda a převládá stlačení tkání, které je vyšší než v normálním stavu.
     Při požívání vařené stravy se tedy ve šlacách ukládají nežádoucí látky a dochází ke ,, stlačení " organismu vlivem zmenšení ,, rozšiřující se " elektromagnetické energie.
     Dochází k porušení dvou nejdůležitějších funkcí spojovací tkáně - výživě buněk organismu a jejich ochrany (imunita). Následkem toho je člověk stále bezbranější vůči různým infekcím a je pak neustále nemocen. 
 
Znečištění na buněčné úrovni
      Jako následek životních pochodů probíhajících v organismu se i v jednotlivých buňkách hromadí produkty životních pochodů a jiné látky, které omezují životaschopnost buňky, její fermentační ( enzymový) a genetický aparát. Následkem toho všeho buňka postupně ztrácí svou životaschopnost a pro organismus se stává zátěží, někdy se může i přetvářet.
       Již staří ajurvédští lékaři hovořili o ,, ama " - slizu, hromadícímu se uvnitř jednotlivých buňek. Když se tento sliz hromadí na úrovni micel, zmenšuje jejich náboj, a má to vliv na schopnost buňky ,, udržovat vodu " kolem sebe. Takové znečištění buněk se s věkem zvyšuje, tak že organismus jako celek ztrácí scopnost udržovat vodu a dehydratuje se. Potvrzuje to i naše životní zkušenost a praxe hladovění. Nejpomaleji a jako poslední vychází z těla ,,ama" - bílý, klihovitý sliz. Až do posledních dní dovršené hladovky pokrývá jazyk bílým povlakem. Tato ,,ama" se ukládá v každé buňce jako prach na zrcadle a brání energetickému poli člověka normálně tělo řídit. Její odstranění z organismu je nejtěžším úkolem, ale výsledky takové očisty jsou velice silné a významné.