Andělé mi přináší poselství

Nebuď smutný, tvůj den přichází, odešel jsi jako chudý a navrátil se jako král. Kdo by neznal Pána našeho, který v utajení pracoval a zanechal svou ženu ve svém srdci aby nápomocna byla jeho dílu, které pro blaho nás všech budoval. Osudné byly dny kdy zapoměl, že on je ten, který má být nalezen. Jiskra naděje mu zbyla a on království z ní vystavil. V lásce spasen, on promluvil, na nebi vyděn on zazářil. Když promluvil, vše utichlo a on jako Bůh ,,promluvil". Střeste se pravdy Boží, milostiv bude ten, který nezapře že uzřel mne. Světla která vzplanou, pohrouží se do tmy a jako milost, zazní slovo Boží, které ukončí lidské utrpení. Následovat bude hostina veliká, jelikož Otec Bůh svého syna přivítá. Sbory převeliké ohlásí že nastolen je Mír na Zemi a pravda a láska ho doprovází.