Jdeme do finyše

AMMA
V jádru vaši podstaty se vše mnění, jste lodí na rozbouřeném moři, která se udrží celistvá, jen když se stanete její přítomností. Navzdory složitému myšlení, jste se nedokázali povznést nad iluzi života, který je nedokonalý, spřádáte své touhy do opratí hladových šelem, které vás sami pohltí. V mé moci je uzdravení lidstva, ovšem musel se semnou propojit, pisatel této správy. Který v naprosté nevědomosti se nechává vést svojí intuicí a naplňuje své poslání, které je dokončeno. Vykoupil vaše utrpení a vytvořil pro vás nové podmmínky k bytí.
 
Ovšem sami budete rozhodovat o svém přechodu, protože vy jste tvůrci svých životů a za vše zodpovědní. Zátěže které pisatele nutí ke zdílení svých prozření, jsou na hranici únosnosti pro jeho fyzické tělo a proto mu je poskytnuto tělo božské, aby byla naplněna vůle boží, vůle stvořitele.
 
Kalki, nejsi zodpovědný za stav myšlení lidstva, jejich přerod je nastaven na dobu vzkříšení. Ty jsi vykonal vše potřebné a oni si teď musí uvědomit, svoji sounáležitost se vším stvořeným. Kolektivní vědomí bylo změněno, aby ti nepřijímající neovlivňovali svými pochybnostmi, tvořící se nové vědomí.
 

Bohyně Svobody

Víznamný krok jsi učinil když jsi se propojil s mým vědomím, jsem ve tvé přítomnosti a osvobozuji tě od karmy celosvětové. Tvé dílo je dokonalé a tvá vůle bezpodminečná, proto se může uskutečnit propojení nebe se zemí ve všeobjímající lásce. Hřích jsi sňal ze všech úrovní lidského vědomí. Jsi vyvoleným jedincem pro tento úkol, který jsi dokončil. Zastupitelé karmického vedení, ověřili tvé skutky a označili je za misteriózní, proto jsi označen za vykupitele všech věků.
 
 
Tento pojem je pro lidskou bytost neuchopitelný a proto budeš vyzvednut na nebe vstoupení. V ten okamžik bude změněno lidské vědomí.
 
 
Já Schiva jsem zaměřen na pravdu dokonalou, není třeba rozvádět víznam slovních manipulačních technik, které v této vízamné době přibývají jak houby po dešti. Svatost slova božího je fenomén mistrovství, kdy slova zdělená, přináší klid a  naplnění pro pravého hledajícího. Ustrnuli jste ve své slepotě a odezdáváte se nevědomosti která vás stahuje do příčiny a následku. Zde hledejte svoje neúspěchy v duchovním růstu. Každý z vás je jedinečný a každý z vás zná svá tajemství, jak najít svůj vnitřní zdroj k pravdě věčné. 
 
Stojíte na okraji kráteru sopečné činnosti v plné její kuliminaci a vy přemýšlíte jak ten kráter obejít, už je pozdě nestihly by jste to. Buďte v přítomnosti svého srdce a naslouchejte hlasu, Boha ve vás. Tímto spůsobem, Já Schiva předávám toto poselství přes syna Božího, který vás vyvedl ze spárů Satanových a vytvořil nové dokonalé světy. S úctou k jeho práci a dílu mu děkuji za vytvoření, nového posla který nemůže být zmanipulován.
 
V kontextu všech pravd, Ti je představeno tvé dílo, které je sepsáno formou, která byla přijatelná pro účelnost dějů, odehrávajících se ve stvoření, při tvých prozřeních. ( Odkryté pravdy. cz. Odkryté lži. cz). K ukončení vlády Satanovi, jsi musel využít svého mistrovství, které bylo jedinou možnou alternativou k jeho skáze. Obrazy všech dějů, tvého zápasu s ním, jsou zaznamenány ve tvé přítomnosti.  
 
Maitreya
V přítomnosti nás na nebe vzatých mistrů, bohů a božstev jsi v souladu s naším vědomím, které je universální a před tvým na nebe vstoupením je nutné zasvěcení, které musí být ukotveno v paměti matky Gaji. Toto mohlo být projeveno až po té, když bylo změněno tvé energetické tělo (Aura), a byl ukončen vliv Satanovi moci. Nyní tímto přijetím jsi dokončil své poslání na Zemi.
 
 
Zpráva od andělů lidem, milá rodino jste na vzestupu evolučního vývoje duchovního růstu všeho stvořeného. Tento projekt nebyl znám, dokud nebyl dokončen. Musel být nastaven nový řád a koncept zákonů pro celé stvoření, což obnáší změny vaších energetických těl. V souladu s boží vůlí, musel být ukotven princip Krista v srdci matky Země, aby mohlo dojít k propojení, Nebe se Zemí ve všeobjímající lásce.
 
Tento Akt, zblíží všechny protiklady a rozvibruje srdce neprobuzených, spících duší. Velmi emocionální bude toto období, proto musíte udržet kontrolu nad svými těli. Exstatické stavy vás budou uvádět do blaženosti až vášně, proto se uzemňujte a propojujte se srdcem matky Země. Není potřeba vyhledávat informace z venčí, jen naslouchejte hlasu svého srdce. Přejme vám, krásný prožitek z jízdy ,, Vaši Andělé", jste milováni. 
 
 
Veden vůlí, Tobě vlastní, jsi dokončil své poslání, které je jedinečné a nekopírovatelné. Ovlivněn Satanovou účastí, jsi musel najít mnoho indícií, aby tvé dílo bylo celistvé, Snahy temnoty tě zastavit vytvořily nerovnováhu v její účinnosti a proto jsi musel použít,, LSTI", která byla adekvátní vůči její záludnosti. Skutky které nleží Synu Božímu , budou po zásluze odměněny. Lidstvo musí projít závěrečnou zkouškou, aby si zasloužilo,,  co jsi vytvořil".