MY…

Pochopit kdo „ doopravdy jsme “….

O co v této hře  na Zemi jde?

O to, zaměřit naši pozornost tím směrem, který nás odvede od pochopení naší opravdové podstaty.

Slouží k tomu náboženství, politika, války, rozdělování lidí a národů, umělé vytváření neustálého nedostatku pro masu lidí, vyvolávání různých strachů a obav, holografické projekce vkládající potřebné příběhy pro udávání směru víry, vytváření epidemií a v našem moderním světě „zábavní průmysl“ zprostředkovaný přes posvátné bedýnky jménem televize. 

 

Na co nemáme přijít?

Že máme neuvěřitelně mocný potenciál „tvořit“ cokoliv ve svém životě.

Že jsme bohové, kteří mohu ovlivňovat hmotu, včetně té své nejbližší- našeho fyzického těla.

Že v sobě skrýváme emoce, které nás spojují se Stvořitelem.

Že pomocí emocí získáváme informace, které jsou před námi ukrývány po statisíce let.

Že to nejdůležitější jsme My… každý jedinečný život a jedinečná bytost.

A že všechno potřebné vybavení pro šťastný a plnohodnotný život (dlouhý podle své osobní představy) máme všichni při sobě už v momentě narození.

Od těchto uvědomění jsme odváděni po mnoho, mnoho věků a ta nejdůmyslnější hra, která se tu odehrává, je o „kontrolu naší mysli“.

Prostředků je mnoho… a nemíním teď pouze technologie… 

I když, technologie se v poslední době stávají novou lidskou modlou a přebírají roli SPASITELE.

Pár týdnů pozorování alternativního světa jasně ukazuje, že ani meditace a různé duchovní praktiky mnohé lidi neodvedou od jejich naučené role „čekání na spásu“ z vnějšího světa.

Další skvělá hra, která se před příchodem „ přílivu nových energií“ pro lidstvo odehrává.

Jak lépe odvést pozornost od nich samých a od jejich vlastního potenciálu, převyšujícího jakékoliv technologie, které jsou zkonstruované bez „Lásky“ (a v tuto chvíli zde na Zemi takové technologie s pochopením principu „lásky“ nejsou), než lidem naslibovat, jak je bez jejich přičinění uzdravit (konkrétně – replikovat jejich tělo), předložit jim potraviny, které neobsahují „božskou esenci“, nebo jim dát imaginární příslib lepších časů pomocí  nového kosmického programu, který bude v důsledku umožňovat drancování dalšího prostoru za hranicemi naší planety Země? 

Je opravdu lidská bytost tak nemohoucí, že nemůže dojít daleko bez těchto „OMEZENÝCH TECHNOLOGIÍ“?

Nedokážeme bez nich nic stvořit?

Proč nás tedy ti, co mají mnohem vyvinutější technologie, než nám jsou právě v této době předhazovány jako to nejlepší, co člověk stvořil, tak urputně zkoumají?

Dokonce některé kvůli tomu unášejí i z této planety?

Proč jim za to stojíme, když jako „lidé“ nic nenabízíme (o čemž se nás snaží přesvědčovat)?

Co je v nás tak jiného, co nelze stvořit ani pomocí té nejvyspělejší technologie?

 Ten klíč jsou EMOCE a naše schopnost „cítit“, které nás přibližují ke Stvořiteli.

A tím nejsilnějším klíčem je SOUCIT.

Jako lidé jsme jediní s interdimenzionálními emocemi ve vesmíru.

Emoce a schopnost cítit je posvátný atribut Boha.

Máme schopnost měnit realitu.

Můžeme se pohybovat mezi jakoukoliv emocí, kterou si vybereme a emoce tvoří to, co nazýváme realitou.

Jedna z těchto emocí je velmi silná – a tou je soucit.

Soucit je léčení, spojení s Vyšším Já a tím se svým božstvím.

Naše emoce a city jsou tak silné, že nás někteří s vervou zkoumají jako velmi rozvinutou rasu.

Naše emoce jsou tak silné, že se někteří živí naším STRACHEM.

A protože má každá věc svůj rub i líc, tak vám musí dojít, že to, co dokážeme vyprodukovat ve formě strachu, dokážeme vyprodukovat i ve formě lásky a soucitu. 

Proto jsme tak unikátní a celou dobu se hraje jen o NÁS! 

Ne o žádné technologie, nebo nerostné bohatství…

Dejte si to prosím dohromady s tím, co se děje kolem technologií v poslední době.

Kdo potřebuje zaměřit pozornost lidí novým směrem, ve chvíli, kdy ji mnozí začínají směřovat sami do sebe ?

Kdo potřebuje u lidí vytvořit nový systém víry a novou závislost na vnějších zdrojích?

Odpovědi hledejte uvnitř sebe…již brzy začnou být jasnější, než televizní, nebo internetové zpravodajství.

 A co se týká SOCITU…

Začněte nejdříve u sebe.

Mějte soucit sami se sebou a se vším, co jste ve svém životě prožili, protože vše jste si sami stvořili.

Upusťte od slibů, se kterými jste sem přišli – od slibů být osamocen, být obětí, od celibátu, od slibu být šaman nebo léčitel a tím být odsunut na okraj společnosti, nepochopen…

Vpusťte do svého života hojnost, lásku… Stvořitele.

Chtějte vibrovat tak vysoko, jak jen je to možné.

Otevřete se Světlu a dovolte si ho mít.

Schopnost dovolit si a připustit cokoliv, má v sobě velkou sílu a život se začne odvíjet úplně novým směrem.

Nelpěte na tom, jak se vaše záměry stanou…sami pak budete překvapeni tvořivostí, jakou se vám vaše vize a sny zhmotňují.

Tou nejdůležitější věcí je náš život.

My a naše fyzická těla jsou tím Svatým Grálem.

My zde zprostředkováváme kontakt Nebe se Zemí.

My jsme zde a celý vesmír o nás s radostí pečuje.

Naším úkolem je si to dovolit a připustit.

Naší prací je to, čemu věříme.

Je to ta nejlehčí a zároveň nejtěžší věc. 

Na jakou píseň budete tančit své životy?

Že se neobejdete bez nových technologií, nebo že sami máte v sobě prostředky, které tyto technologie  nesrovnatelně překonávají?

Já Jsem Marie

www.jajsem.com