Archanděl Gabriel pro ČR -/ -i pro Slovensko

    Probuzení, láska, transformace, obětavost, svoboda…tato a mnohá jiná, nádherná slova a jejich energie, stále více prochází obyvateli země České. Možná to tak ve svém okolí necítíte, ale my, ze své pozice, to vnímáme naprosto jinak. Vnímáme vzrůstající potřebu lidí nahlédnout do sebe, do své duše. Cítíme Vaši touhu po svobodě, po informacích a všem, co je Vám momentálně odpíráno. Nad Českou zemí rotují tyto energie ve stále větší míře. O čem Vám ale chci předně povědět, a tím Vás i připravit na rok nadcházející, je Vaše síla, předurčení a energie, která dřímá ve Vašich srdcích. Česká republika a následně i Slovensko jsou země neoddělitelné. Tím mám na mysli energetickou formu. Ano, na kratičký okamžik historie jste museli být rozděleni, to ovšem byla jen hmotná separace. Na vyšší úrovni jste procházeli velice podobnými zkouškami, abyste se nakonec opět sešli v jedné náruči bratrství. To a mnohé další Vás čeká v roce příštím. Ještě než Vám předám informace, kvůli kterým jsem tu, je potřeba chvilku posečkat ve dnech následujících. Do konce roku 2012 zbývá opravdu jen chvilka a mnohým se zdá, že předpovědi týkající se Mayského kalendáře, jsou lež a podvod. Na první pohled se tak může zdát, protože lidé jsou stále ještě příliš zaměřeni na hmotný svět kolem sebe. Veškeré události, předpovězené mnoha proroky v minulosti, jsou stále vztahovány na hmotu, na fyzický svět. Jenže ne v každém případě to tak musí být. Stále zkoumáte mnohé kličky a vedlejší cesty, jen abyste napasovali slova na fungování současného světa. Je to ale čím dál složitější, že? :-) Je totiž čas zapomenout na většinu věcí, které jste se do této chvíle učili. Mayský kalendář není pojat fyzicky, ale je vztažen na onen vyšší, spirituální svět. Vše je energie a i tak je to potřeba brát v každodenním životě. I tento kalendář hovoří o změně energií, ale někteří si to vyložili jinak a začala manipulace s koncem světa. Vlastně, mnoho lidí očekává věci, i ty pozitivní, které se ale nestanou. Již v tento okamžik, kdy čtete tato slova, je spoustu věcí rozhodnuto a my vidíme, že vše je jinak, než si někteří myslíte. Samozřejmě, Vaše svobodná vůle hýbe budoucností každou vteřinu, ovšem jsou jisté věci, které již změnit nelze. Věc, jako je třeba předurčení Českého národa. A o tom jsem chtěl s Vámi mluvit. Spoustu z Vás ví, jaká síla spočívá v této zemi, a tak očekávají v jisté datum doslova zázraky. Hromadné osvícení, rozsvícení, přerod přes noc a mnoho, mnoho krásných věcí, které jsou na jednu stranu možné, ovšem ne v tuto dobu a hlavně ne přes noc. Tyto věci se již dějí několik posledních měsíců a to velice intenzivně. Češi se probouzejí pozvolna, jelikož máte v sobě ještě několik překážek, které brání plnému uvědomění. Mnoho z těchto věcí je způsobeno zejména posledními 60. ti roky. Mám ale dobrou zprávu. Na Zemi přichází v tomto období mocná a silná podpora, hlavně pro Vás, obyvatele české republiky. Jste silnější, než si sami dokážete připustit. Váš osud byl vytčen již před dvěma tisíci lety, kdy Kristus, skrze Ježíše Nazaretského, spatřil část věcí budoucích. On věděl, co se zde bude dít a kdy k tomu dojde. A tento rok, či spíše konec roku Vám má ukázat, že nejlepší volba, jakou lze udělat, je sjednocení. Ze všech stran se na Vás valí nabídky, které slouží jen k tomu, aby Vás rozškatulkovaly a rozdělily na tisíce táborů, které budou mezi sebou donekonečna bojovat a obhajovat svoji pravdu. Již na to nesmíte vícekrát naletět. Ale vidím ve Vás veliký potenciál a vím, že většina z Vás prohlédla ten klam. A tak jediné, co zbývá posílit, je odvaha. Odvaha vyslovit svůj názor, myšlenku, či přání nahlas. Vím, že se již začíná dít ve velkém. V čem tedy spočívá období od teď do 21. 12. 2012 ? Jsou to dny změn, ale ne takových, jaké očekáváte. Jsou to dny, kdy se mění Vaše myšlení, pohled na svět, uvažování o věcech, které děláte automaticky, aniž byste o nich kdy přemýšleli. Navzdory vašemu očekávání hromadného osvícení v tento den, nestane se nic. Ano, čtete správně. Nic. Nic na hmotné úrovni, nic se světem, s Vašimi přáteli, ve Vaší práci. A to je z důvodu toho, že se to již buď stalo, nebo se to mění právě teď. Vnímáte to? Cítíte? Čekáte na něco, o čem víte, že se již děje. Usmíváme se vašemu snažení, jelikož víme, že brzy pochopíte, jak se věci ve skutečnosti mají. Stávají se z Vás mistři svého vlastního života. A o tom je celá věc, kterou nazýváte Transformace. O pochopení, že ve své podstatě nemusíte dělat vůbec nic a přesto se díky tomu stane všechno. Že stačí jen jedna věc. Být sám sebou. A o tom je právě rok nadcházející. Je o tom, poznat svoji zem a sám sebe. 2013. Rok, o kterém je mnoho lidí přesvědčeno, že bude absolutně odlišný od letošního. Možná ano, ale to záleží na každém jednotlivci. Každý z Vás má možnost si vytvořit svůj vlastní svět, nezávisle na tom, co se děje. Pokud totiž zvládnete pochopit sami sebe, není žádná potíž zvládnout život. A Česká republika je v tomto výjimečná, respektive, dává svým obyvatelům možnost posunout se tak moc kupředu, že „závidí“ veliká část vesmíru. Ostatní civilizace se nepřichází podívat pouze na globální přeměnu, ale velká část se přišla podívat zejména na tuto část planety Země. Kdybyste viděli to, co vidíme my, tedy ty nádherné a silné energie, které putují Vaší zemí a rozlévají se po celé Zemi a šíří se do vesmírných končin, pochopili byste v ten okamžik, o čem hovořím. Někteří z Vás vědí, jelikož těch, kteří se dostali ve svém vývoji na určitou úroveň, už pár je. A bude Vás čím dál více. Pak si spojíte do souvislosti věci, jako síla Vyšehradu a Pražského hradu. Předpověď Libuše a znalosti Karla IV. Uvidíte vcelku celou Vaši historii a pochopíte, že Vaše skutečná síla dřímá v jednotě nejen Českého, ale i Slovenského národa. A tohle všechno nebude za 10, 20 či 30 let. To se děje již teď a vrchol Vašeho probuzení leží na přímce roku 2013. Vy a Slovenští bratři a sestry dojdou k pochopení, že fyzické rozdělení hranic nehraje žádnou roli a opět začnete budovat budoucnost pospolu. První půlrok bude složitý, ale není nic, co by se nedalo zvládnout. Podpory od nás a mnohých civilizací ze všech koutů vesmíru je více než dost. A na jaře se začnou odehrávat změny, o kterých si doposud myslíte, že leží za hranicemi možného. Ovšem přesný být nemohu, mnoho věcí stále závisí na tom, jak se postavíte sami k sobě. Rok 2013 je totiž především o tom, že jako jednotlivci dojdete k uvědomění, že skutečně není potřeba s nikým soutěžit, že je jedno, co děláte a co vytváříte, ale to, kým jste ve svém srdci. Nikdy nebylo nic důležitějšího. Je jedno, zda jste popelář, učitel, bankéř nebo hlasatel. Důležitější je, jakou energii vysílá Vaše srdce. To je klíč ke všemu, a jakmile pochopíte, že není důležitější věc, získáte univerzální klíč od všeho, co si budete jen přát. Znáte pohádku Nekonečný příběh? Chlapec získá předmět zvaný Auryn, který mu splní všechna přání a díky němu má možnost znovu obnovit říši Fantazie. Máme tento příběh rádi, protože Vám ukazuje, že přání jsou jedna z nejsilnějších věcí, které dokáže utvořit Vaše mysl. Vy, jako zástupci České republiky, ho máte nyní v ruce, tento Auryn a je zcela na Vás, jak s ním naložíte. Máte jedinečnou příležitost znovu obnovit víru všech ostatních v zázraky a dobro. Jste to právě Vy, kdo ho drží v rukou, nikdo jiný. A čím víc přání vytvořených láskou budete mít, tím větší světlo pro svět budete vytvářet. To je totiž Váš úkol. Rozlévat světlo do všech koutů této překrásné planety. Česká republika má možnost být hybatelem událostí nejen těch duchovních, ale i těch fyzických. Lidé jsou nespokojení čím dál více. Jejich hněv a smutek doléhá na naše srdce s úpěnlivou silou. Stále více lidí prosí vyšší moc o radu a pomoc a my děláme vše pro to, abychom Vám pomohli. Nebojte se, už to začíná. Jedna žena se mne ptala, kdy už se konečně změní svět. Kdy přestane válka, hlad, chudoba a utrpení. Čekala, že jí řeknu, že se druhý den vzbudí a vše bude v pořádku. Odpověděl jsem jí to, co nyní řeknu i Vám. Každý den je možný na to, aby se věci změnily. A nemusí jít o to, aby se to stalo globálně . Stačí, když se uděje změna ve Vás. To, jak vy sami pohlížíte na svět je to, jak pro Vás svět vypadá. Svým pohledem na svět však zároveň měníte i pohledy lidí okolo sebe. Poznejte sami sebe a uvidíte, jaké světlo se rozlévá všude okolo. To je vše. Rok 2013 je také rokem Vidění, jak s oblibou říkám. Víte, že nejste sami. Že máte mnoho průvodců a bytostí, které Vám na cestě pomáhají. A nyní je doba, kdy to budete nejen vědět, ale i vidět. Není se tedy čeho bát, protože zázraky se dějí každou vteřinu života. Stačí, když budete věřit sami sobě a sému hlasu, který přichází od srdce. Všechno víte. Vše, co potřebujete je již ve Vás. Proto vězte, že již nadchází čas, a z vašeho pohledu je to již velice brzy, kdy skutečně jako národ pochopíte, oč jde v této hře, zvané život. A i přes Vaši sílu a moudrost, kterou si uvědomujete, nebojte se nás požádat o pomoc. Jsme tu pro Vás, každý okamžik stvoření. S Láskou Váš přítel, Archanděl Gabriel Přijato dne 6. 12. 2012 Tento text lze kopírovat kamkoliv se Vám jen zachce, avšak jen v plném znění :)

Autor článku: Archanděl Gabriel

 

Probuzení vaší schopnosti zprostředkovávat zprávy

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

 Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Toto poselství bylo přijato v souvislosti s workshopem poskytnutým Gerritem a Pamelou na téma zprostředkování poselství (pozn. překladatele: channelingu). Mnoho lidí, kteří se zúčastnili tohoto workshopu bylo spirituálními poradci toužícími pozvednout své dovednosti zprostředkovávat zprávy a povznést se v této oblasti nad nedostatek sebedůvěry.

Drahé sestry a bratři, zdravím vás všechny ze svého srdce. Jsem Marie Magdaléna a nejsem sama. Jsem zde s mnoha dalšími. Dnes budeme hovořit o umění zprostředkovávat zprávy (pozn. překladatele: channelovat). Mnoho z vás touží zprostředkovávat zprávy, ale cítíte se v této souvislosti uzavřeni v sebe-pochybách a úzkosti. Někteří z vás již zprostředkovávali zprávy, ale neodvažovali jste se to vyjádřit veřejně. Dnes bych vám ráda nabídla jiný pohled na otázku, zda můžete nebo byste měli zprostředkovávat zprávy. Pravím vám, že zprostředkování zpráv není pro vás ničím novým. Prováděli jste to pod jinými jmény v mnoha dřívějších životech. Není to takový problém! Otevření se zprostředkování zpráv pro vás není o učení se něčemu novému, je o probuzení schopností, které jsou vám známé, dokonce vrozené.

Vy všichni jste na této planetě byli již dříve a vyjadřovali na Zemi v předešlých životech své vnitřní dary: dary intuice, zprostředkování zpráv, dary třetího oka. Vaše předchozí životy se těmito dary vyznačovaly a ony jsou dnes stále zde. Každý z vás je obklopen osobnostmi, kterými jste kdysi byli, které v té či onaké podobě vyslyšely tento vnitřní hlas, hlas duše a předaly ho ostatním lidem na Zemi. Byli jste mostem mezi tímto světem a tím druhým, světem duše, ze kterého jste zrozeni. To vás již dlouhou dobu volá vaše duše. Pokuste se vnímat, pokud můžete, tyto osobnosti kolem sebe. Jsou součástí vaší duše, jako je sluneční paprsek součástí slunce. Nejsou celkem, přesto jsou stále jeho nezcizitelnou součástí. Možná vidíte nebo cítíte některé z těchto postav z minulých životů kolem sebe. Dopřejte si chvíli pocítit to, klidně a jasně.

Zprostředkování poselství pro vás není nic nového. Prováděli jste to mnohokrát předtím, jinými způsoby a jinými formami, a bylo to něco známého, co z vás vycházelo přirozeně. Žádám vás nyní, abyste učinili spojení s tímto důvěrně známým a přirozeným způsobem zprostředkování zpráv, který jste znali v minulých životech, nebo je nazvěme „jinými životy“ – tyto věci nejsou tak vázané na čas, jak si možná myslíte. Dovolte jedné z těchto osobností, kterou jste kdysi byli, aby k vám přišla a proudila skrze vás. Jen pozorujte, kdo přistoupí a nevstupujte do toho příliš svou hlavou. Jen ať se to stane přirozeně z pocitu. Nemusíte vidět žádnou osobu, můžete ji jednoduše cítit. Někdy to zkrátka trvá, než něco ucítíte. Tato žena nebo muž, kterou/kterého můžete blízko sebe cítit a která/ý je součástí vaší duše, vám chce nyní něco předat.

Dřívější životy jsou jako všechny životy, směsice krásného a méně krásného: světla a temnoty, dobra a zla, když chcete. Tato osoba, která je nyní s vámi, vám přišla poskytnout své Světlo a svou krásnou proudící část sebe, která cítí spojení a vytváří most s jiným světem, ze kterého vysílá lásku, povzbuzení a naději lidem kolem. Připomeňte si toto spojení, ne skrze vaši mysl, ale prostřednictvím vašich buněk a pocitů. Získejte znovu pocit, jakým tento most do jiného světa byl.

Dovolte, aby vám bylo pomoženo s tímto procesem touto osobou z jiného světa jako vašim průvodcem. Představte si dobu, kdy jste zprostředkovávali zprávy lehce a byli jste schopni sdílet proud své duše s ostatními. Nemusíte si představovat detaily toho, co se stalo. Je to o proudu a jeho bezpečí a stejně tak o jeho důvěře a samozřejmosti. Ve skutečnosti se nikdo z vás nemusí učit zprostředkovávat zprávy, protože zprostředkování zpráv je něco, co jste již mohli dělat. Klíčem je obnovit způsob, jak se to dělá: znovu se spojit s tou částí sebe sama, která to tak jednoduše dělá. Ačkoli ve vás existují vytvořené strachy a bolesti, které vzdorují, tím, že si připomínáte, jak snadno toto zprostředkování proudilo, něco tak z tohoto vzdoru odstraňujete.

Na Zemi nyní nastává doba, kdy je opravdu příležitost pro to, co máte dát. Existují lidé, čekající na tuto energii proudící skrze vás a skrze vaše sestry a bratry Pracovníky světla – svět vás očekává! Zatímco jste v minulých životech, v dřívějších životech, museli být často obezřetní a fungovat téměř v utajení, nyní je potřeba příležitost a otevřenost své dary přijmout. Ženská energie vnitřního oka a intuice je znovu vítána – a to je ve skutečnosti slabé označení. Není vítána, je zoufale potřeba! Lidstvo strádá. Po celém světě probíhají krize: ekonomické krize stejně jako krize environmentální. Je to hluboká krize, ze které vyvstává otázka: „Jak se k sobě chováme, jak se chováme k našemu světu a Zemi?“ Celá podstata toho, jak budete vycházet sami se sebou a s „okolím“ v budoucnosti, se točí kolem této otázky.

Existují lidé lapeni ve strachu, boji a iluzi. Lidé ztratili sami sebe a v srdcích lidských bytostí je hluboká osamělost. Z této osamělosti pochází zoufalé hledání po světelném znamení mimo sebe sama, kterého byste se mohli držet. Toto světelné znamení však není mimo vás a vy ho nenaleznete v druhých nebo v nějaké instituci či organizaci. V této době je zřejmé, že nejsou žádné jistoty, které by ležely mimo vás: ani v práci ani v domě, dokonce ani v osobních vztazích či okruhu přátel. Jste vedeni stále hlouběji dovnitř vším, co se děje vně a to může být pro mnoho lidí hrozivé. Cítíte to právě teď v meditaci, když jste spojeni s kolektivní energií. (Před channelingem Gerrit nabídl skupině řízenou meditaci). Pozorovali jste strach a napětí, které mnozí lidé nyní zažívají.

Jaká je v tomhle všem vaše role: vaše úloha, vaše cesta? Odpověď leží ve vaší vnitřní realitě. Je to vždy o tom zůstat blízko sebe sama, protože vy znáte „cestu“ ležící uvnitř. Vy jste s tímto vnitřním světem již důvěrně obeznámeni, jste obeznámeni s tímto mírem a klidem, který zde můžete nalézt. Právě proto jste v této době průvodci či učiteli druhým a to v tom nejsvobodnějším a nejjemnějším smyslu slova. Ne jako ti, kteří jsou vůdci v tradičním smyslu, ale jste živoucím příkladem toho, jak učinit hluboké spojení uvnitř sebe sama s tím, co překračuje pozemský život, s tím, co překračuje vnější jistoty, a s tím, co je na nich nezávislé – je to spojení se svou duší. Vyzařování tohoto spojení druhým je v jistém smyslu vašim životním posláním. Přivádí vás přímo do jádra toho, kdo jste a tímto způsobem můžete také zasáhnout ostatní a vyzvat je, aby učinili totéž.

Soustřeďte se znovu na tento malý kruh osobností minulých životů kolem vás, jež jsou vaší součástí. Sdílíte s nimi kvality a vlastnosti, byť žily ve zcela jiných dobách a prostředí. V podstatě je to stejné srdce. Povězte těm, kteří působili v přítmí a utajení, že cesta je nyní otevřena: „Nechť nyní odkryji všechny kvality, které jste rozvinuli v minulém životě. Nyní mohu vyzařovat své vlastní Světlo. Jsem na Zemi vítán/a.“ V některých z těchto osobností můžete cítit bolestné vzpomínky na nepřijetí a odsouzení toho, čím byly a že neměly příležitost sdílet realitu, kterou měly předat. Nyní je čas vyléčit tuto starou bolest. Musí být viděna, připomenuta a uctěna, aby tak uvolnila cestu pro novou radost, novou lehkost, cestu pro to být bez námahy sám/a sebou.

Tyto staré osobnosti vám mohou připomenout vaše dary, vaše přirozené spojení, vaši duši. To jsou jejich dary pro vás: kvality, které jste již vytvořili a vyvinuli velmi pečlivě v jiných životech prostřednictvím zkušeností, praxe a tréninku. Vy pro ně však máte na oplátku také dar. Povězte jim, že nyní mohou nechat odejít svá stará břemena a mohou propustit pocit nepřijetí, tu bolest z minulosti. Necítit se být přijat a nežít to, co vám bylo přirozené, pro vás bylohlubokou bolestí. Přesto se díky této zkušenosti vypěstovala vaše moudrost, vaše pochopení lidské povahy, pochopení světla a temnoty. Přijměte tuto minulost a dovolte těmto starým životům, aby se znovu osvobodily, aby již nebyly svázány se starými bolestmi či traumaty, ať si jdou svou cestou. Vezměte si to, co je na nich moudré a krásné s sebou do svého srdce. Poděkujte jim za to – skutečně tak učiňte ze srdce! Poděkujte jim za dary, které vám zanechaly, a poté je osvoboďte, aby mohly konečně dát k odpočinku své bolestivé spojení se Zemí. Takovým způsobem je minulost léčena.

Vše, co je z minulosti dobré a neměnné zůstává s vámi. Není to ztraceno i přesto, že to bylo dlouho obklopeno bolestí, nejistotou, strachem a frustrací. Můžete to osvobodit a přinést z minulosti diamant. Právě nyní v tomto životě tento diamant může svítit a zářit do světa a přinést vám štěstí, štěstí z prostého bytí sám sebou bez nutnosti skrývání se. To je klíč ke všemu. Pakliže chcete prožívat tento krásný diamant v sobě, pak vše ostatní se ve vašem životě děje téměř samo. Přitahujete vztahy, životní a pracovní prostředí, které náleží k tomuto diamantu. Pociťte v sobě přítomnost této zářivé energie. Tolik síly a moudrosti je ve vás z mnoha staletí a mnoha osob, kterými jste byli, zabaleno. Pociťte její hloubku, mystérium a zázrak. Mějte úctu k tomu, kým jste a přestaňte na sebe pohlížet s opovržením a kritikou.

Vnímejte, jak jste kanálem (pozn. překladatele: zprostředkovatelem). Pociťte diamant, kterým jste. Jen pozorujte toto místo uvnitř svého těla, kde můžete tento klenot cítit. Dovolte jeho zářivé energii proudit skrze celé vaše tělo, abyste se tak koupali v jeho Světle. Jsem zde jako vámi rovnocenná. Nejsem učitel, který stojí nad vámi. Jsem právě jako vy a cítím se k vám ve svém srdci velice blízko, rovnocenně. Když máte pochyby, které v realitě lidských bytostí snadno vyvstávají, jsem s vámi, abych se dovolávala vaší síly a připomněla vám, kdo jste. Abych vás vyzvala, abyste skutečně věřili sami v sebe a zůstali ve spojení s oslnivým diamantem, kterým již jste, tady a teď.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková

 

Co se děje aktuálně...

Nadešel nejkrásnější a letos i nejočekávanější měsíc tohoto roku. Prosinec je vždy bohatý na duchovní i materiální zážitky. Mnoho národností slaví slunovrat, neboli návrat světla a ochrany Bohů a převážná většina lidské populace s nadějí očekává vánoční nadílku a následně i oslavy Nového roku. Symbol Kozoroha je opravdu velice proměnlivý a má mnoho různých úrovní. Na té nejmateriálnější nacházíme tvrdého kariéristu a na té nejvyšší zasvěcence, znalého různých okultních mystérií života. Proto také Kozoroh tvoří bránu, kterou se dá vyjít z kola inkarnací. Většina měsíce se ještě odehrává ve znamení Střelce, které symbolizuje cestu, jejímž cílem je zasvěcení, do kterého spadá adventní čas. Ten se vždy postará o to, aby lidé měli více otevřené srdce, byli upřímnější a láskyplnější. Ani letos tomu nebude jinak. Jak naznačuje horoskop pro letošní prosinec, budou k nám plynout velice silné energie plné všeobjímací lásky a mystických prožitků. Největší sílu bude mít transformační energie, která mění nízké emoce v lásku a pochopení. Proto také bude prosinec silně emoční. Na povrch se poderou všechny skryté emoce - strach, závist, žárlivost atd. Každý dostane šanci se těchto nepříjemných vzorců chování zbavit. Ale nebude to vždy příjemné, protože emoce vyplují na povrch velice rychle a nečekaně. Takže budeme vystaveni napjatým situacím a konfrontacím. Sabiánský symbol, který charakterizuje prosinec, zní: Erupce vulkánu. Ukazuje na explozivní energie dlouho potlačovaných obsahů vědomí. Dříve jsme byli konfrontováni s vnějším světem, nyní jsme konfrontováni se svou karmickou minulostí a s minulými frustracemi, s vnitřními tlaky, které se musí uvolnit, byť by to byl i destruktivní proces. Duše se musí stát prázdnou a mysl prostupnou, aby mohl celistvý člověk vstoupit do nového věku čistý a nezatížený nevyřešenou minulostí. Je zde ale i druhá polarita prosince. Obrazec vodního draka, kterým prosinec zahájil svou vládu, posílil v každém člověku vnímavost, citlivost, schopnost emoční stability a citové přeměny. Opět zde platí to, co po celý rok. Záleží na rozhodnutí každého jednotlivce, jak tento čas prožije, ale výsledek bude pro všechny stejný. Někdo se může urputně držet svých představ a ega, šířit kolem sebe své požadavky a trvat na tom, aby je druzí splnili. Pak se stává vězněm svých iluzí, a teprve až mu budou rozbity, což se stane velice brzy, může se zapojit do uzdravujícího procesu. Jiný se může násilím domáhat změny, příliš tvrdě až krutě trvat na zrušení starých pořádků a revolučně zavádět nové. Tímto způsobem bude přepínat své emoce jako strunu, která zákonitě musí prasknout. Poté také dojde k obrodě a vyléčení. Nakonec Sabiánský symbol prosincových emocí zní: Automobil zachycen vlakem na přejezdu. Ukazuje na tragické následky, k nimž dojde velmi pravděpodobně, když se vůle jedince postaví neopatrně proti síle kolektivní vůle společnosti. Jedná se o karmické znovuuspořádání. Je to velmi kritické místo, které se vyznačuje lekcí destruktivní zkušeností - řidič možná přežije, ale auto je zničeno. Není zde asi třeba připomínat, že auto je zde

symbolem ega, z kterého vyplývají právě ony emoce. Poslední možností, kterou prosincový horoskop nabízí, je nechat věci jít podle svých pořádků, zaměřit pozornost do svého nitra a dovolit transformační energii, aby se postarala o změnu vnitřního cítění. Není to jednoduché, jednodušší je vždy hledat viníka a obracet pozornost k druhým lidem. Prosinec přeje komunikaci na všech úrovních a ta zde může výrazně pomoci. Mluvte, pište, povídejte si se sousedy, sourozenci a kamarády, buďte co nejvíce se svou rodinou, nezanedbávejte své přátele. V této komunikaci lze nalézt odpovědi na všechny otázky. Letošní prosinec je výjimečný, končí jeden věk a začíná věk nový. 22. 12. se probudíme do prvního dne prvního roku Nového věku. Do té doby ještě projdeme změnou, která je nevyhnutelná a prospěšná každému jednotlivci. Prosinec sečte, podtrhne a vyúčtuje několikaletou snahu každého jednotlivce, ale nikoho nezahubí. Každému vynuluje jeho účet a dá mu možnost začít znovu s čistým štítem. Silná transformační energie Pluta nese optimistický symbol, ve kterém je zároveň ukryt i návod k prožití poslední fáze starého věku: Albatros se krmí z ruky námořníka. Tento symbol ukazuje na odměnu za překonání strachu. Soucit s hladovějícím tvorem vyvolává všude důvěru. Symbol ukazuje, že láska a soucit může sjednotit velmi odlišné bytosti na této planetě. I když to může zpočátku vypadat až tragicky, důležité je neztrácet víru a vizualizovat si místo, prostředí a situace, ve kterých jsme šťastni v okruhu blízkých lidí. Používejte co nejčastěji modlitby, komunikujte s anděly a pokorně přijímejte vše, co přijde. Osud nikomu nechce ublížit, naopak - prosinec je měsícem té největší pomoci, které se každému člověku může dostat. Možná je cesta ke štěstí trochu krkolomná, ale na jejím konci je život prozářený světlem a slunečním svitem. Upínejme proto pohled k Betlémské hvězdě, jejíž záře nás spojuje s duší a bezpečně vede přes duhový most do Nového věku.                                        Zdroj: https://www.astrologie-odet.cz/domu