Karty mořských panen     

Mořské panny zpívají :  Kdysi jste všichni uměli mluvit, aniž jste museli vydávat zvuky, a ty které jste vydávali, byly posvátné, smysluplné a účelné. Teď vás slyšíme mluvit a přitom neříkat nic, vzduch používáte jen k tomu, abyste vyplnili prázdno. Ale nikdo z vás nerozumí srdcím ostatních tak dobře, jak byste mohli. Když se začnete spojovat s mořem, pobřežím a stvořeními, která plavou a dýchají ve dvou světech, začnete ,, rozumět " , komu- nikaci všech lidí a tvorů beze slov, která tak rádi znovu a znovu používáte. Může nastat okamžitá empatie, porozumění, vše může být viděno stejně, jako to bylo dřív, otevřené a přístupné k poznávání. 

Když jste byli Lemuřany, mluvili jste beze slov svou energií, jejímž prostřednictvím jste také neustále komunikovali. Lemuřané mohli telepaticky vysílat zprávy na obrovské vzdálenosti a byli často spojeni pomocí stříbrného proudu energie, která proudila z plexu solaris do energetických systémú ostatních bytostí. Tyto proudy dosahovaly velkých vzdáleností, přes oceány, kontinenty, solární systémy a galaxie. Vlasy, chlupy a kůže , orgány, každá buňka v každém Lemuřanovi byla citlivá a na tento systém napojená. Mnoho vašich vlastních lidí, mezi které patříte samozřejmě i vy, zná sílu svých vlasů. V Lemurii byly vlasy něčím jako receptorem. Vlasy přijímaly informace z velkých dálek a každý pramen se mohl rozvinout a žít docela samostatně. Vinou deaktivace vaší DNA, jste byli zbaveni vlastních schopností přijímat zprávy !  Kdybyste se tímto způsobem ve vašem dnešním každodenním životě spojovali s každým okolo vás, mělo by to skvělé propojení naprosto ohromující následky. V Lemurii přinášelo pocity naplnění, lásky, spokojenosti a spojení. V tomto vašem životě se tyto  dávnověké schopnosti, které jste dříve měli, vracejí. Teď začínáte chápat a rozumět jemné energii a jste schopni vidět a číst aury, telepaticky komunikovat a někdy vědět, co se stane v budoucnosti.

Výklad : Pokud obdržíte tuto kartu, můžete být jedním z lidí, kteří se cítí ztraceni, když se jedná o slova. Nebo jste méně nakloněni vést s někým konverzaci, neboť, se zdá že při ní nikdy nevyjádříte to co pociťujete, hluboko uvnitř. Dáváte přednost tomu, aby vaše energie zářila a mluvila za vás. Mnoha lidem jsou stanoveny různé lékařské diagnózy jen proto, že mlčí. Oni ale přesto komunikují, ale pouze způsobem, který je pokročilejší, jemnější, přesto pradávný. Mají otevřenou energii, komunikují efektivně a jsou v mnohem větším harmonickém souladu se zvířaty, rostlinami, krystaly a písněmi než během konverzace v tom soutěživém klání, do kterého se konverzace často zavrhne. Můžete také zjistit, že se lze telepaticky spojit se vzpomínkami uloženými v krystalech, stromech a na posvátných místech.

I vy se můžete napojit na svou telepatickou schopnost a pravou moudrost tím, že se s těmito posvátnými prostory, krystaly a stromy spojíte. Obrovské masy vod, jako je třeba Tichý oceán, energiemi a vzpomínkami přetékají. A vy jste tím, kdo je může číst. Tím, kdo umí mluvit jazykem energie.

 

Víte o tomto místě ! O místě, na kterém byla Matka všeho milována a naopak i ona milovala všechno ! Tam, kde jste byli zajedno se zemí, mořem i nebem. Tímto místem byla a stále je Lemurie a vy se teď spojujete s její energií ! Lemurie byla a stále je tropickým rájem, který byl domovem tisíců bytostí, které rostly a vyvinuly se na pevnině a v oceánech této planety, proměnily se z mořských bytostí na bytosti souše, moře a nebe a mnoho z nich je stále schopných geneticky čerpat z těchto dávných vzpomínek. Míst, na kterých lze i dnes najít pozůstatky Lemurie, je mnoho. Jsou hlavně roztroušeny po celém širém oceáně známém jako Tichý. Na většině ostrovů Melanésie, Mikronésie a Polynésie lze tyto energie najít v kapsách, které jsou tak silné že máte pocit, jako by ste vstoupili do jiného světa. Tyto energie se liší ostrov od ostrovu. Od otevřené mužské energie Nového Zélandu k ženské bujné energii ostrova Phi Phi v Thajsku. Lemuřané byli a stále jsou, mírumilovní domorodí lidé, kteří jsou zastánci společného sdílení, zodpovědnosti a péče. Jejich povaha byla a je společenská, ne však ve smyslu, že chtějí být stále mezi lidmi, ale co se komunity týká. Lemuriánské komunity se organicky vyvinuly tak že každá osoba měla kolem sebe další osoby, na které se mohla spolehnout a očekávat od nich pomoc. Vládl tam směnný obchod a jelikož každá osoba, měla co nabídnout, Lemurie vzkvétala a byla zemí mírumilovnou a bohatou. Strava jejich obyvatel tvořila převážně zelenina a ryby a mnoho Lemuřanů bylo úplnými vegetariány. Jejich vlákna DNA byla plně aktivována. Mohli měnit podobu a viděli daleko do budoucnosti. Lemuřané byli vyrovnanými bytostmi, dalo by se říci, že stáli uprostřed mezi dvěma rozdílnými světy. Nebyli soutěživí , ani se nezaobírali definováním odlišnosti. Nicméně měli rádi rozmanitost. Tato energie vás teď ovlivňuje.

Výklad : Čas podělit se o zodpovědnost a požitky, významná setkání s pravidly a etikou, užíváte si čas kdy se těšíte vynikajícímu zdraví a společnosti blízkých a povzbudivých přátel, kteří respektují individuální hranice a volby. Život se na určitou dobu stává velmi jednoduchý, sezónní jídla, stavění domů, které nejsou navždy, pohyb venku co nejdéle, schopnost pracovat za slunečního i měsíčního svitu. Potřebujete obojí, cítíte se stále méně a méně spojeni s hlavním kulturním proudem a stále více spojeni se zemí. Toto není klišé o tom, jak být,, hipík ", ale cítíte to jako oprávněnou a rozumnou volbu, jak jít kupředu ve světě, který jen ve svém zájmu uctívá takové falešné idoly, jako jsou peníze, známe osobnosti a sláva.