Je Kalki proti kanalizování ?

Dříve než ti na tvou otázku odpovím, položím pár otázek já tobě. ,, I když skoro všechny duchovní tradice a náboženství jsou plna příkazů a zákazů o tom, co by měl a neměl dělat, je na tom dnešní člověk dobře ? Kde jsou lidé, jejichž myšlenky, slova a činy jsou čisté ? Staly se, srdce myšlenky nebo skutky lidí čistčí po tom, co naslouchali slovům různých Mistrů, jak by měli žít, myslet a cítit ? ,, Žij  v radosti " je program, který je založen na svobodě. Kalkiho zajímá pouze výsledek. Člověk, který je dopravdy radostný a šťastný, je také dobrosrdečný a tím automaticky se stává jeho jednání morální a nesobecké. Trvalou radost prožíváme pouze ve stavu Osvícení. 
Příkazy: ,, Dělej pouze tak! Nedělej špatné věci ! " , mají svou stinnou stránku. Vždy to v tobě vyvolá konflikt mezi tvým ideálem a skutečným stavem tvého nitra. Začneš se kritizovat, posuzovat a vést sám se sebou válku. A jak se chováš k sobě, tak se chováš i k druhým. Když nejsi tolerantní sám k sobě, jak můžeš být tolerantní k druhým lidem? Když neakceptuješ svoji přirozenost, neumíš akceptovat ani lidi, kteří tě obklopují. Existuje pouze jeden způsob, jak milovat druhé, a to - milovat sám sebe. Milovat svou osobnost nedokážeš, pokud jsi sám sobě neodpustil a k odpuštění dojdeš, když budeš plně akceptovat sám sebe. Až přijmeš svou osobnost takovou, jaká je a od srdce si odpustíš, překvapeně zjistíš, že náhle jsi schopen prominout hříchy a miluješ bezpodmínečně všechny.
Kalkiho nauka,, Žij v radosti" je program, který tě lehce provede procesem pokorného přijímání až ke stavu duchovního klidu a pokoje a nakonec k úplnému Osvícení. Daruje ti život v nefalšované radosti a svobodě a jedině v takovém prostředí se může láska bez podmínek zrodit. Kalki je praktický, chce , abys  ty sám převzal odpovědnost za svůj život. V ničem tě, neohraničuje ale upozorňuje tě na zákony, které stvoření řídí. Jeden ze zákonů zní : jak zaseješ, tak sklidíš," což znamená, že každá myšlenka, slovo a čin se v procesu stvoření několikrát znásobí a vrátí se k tobě zpátky jako bumerang. Místo toho, aby ti Kalki poroučel: ,, Tak dělej " nebo ,, Tak nedělej, " říká,, Pokud....., tehdy....!!! " Například o odpuštění, by mohl Kalki říci: ,, Pokud se svých duševních ran nezbavíš, nebudeš schopen plně odpustit." Trápení vždy přináší touhu po pomstě a má negativní vliv jak na zdraví, tak i na tvůj osud. Zároveň zmenšuje přítomnost toho Božského a stupeň duchovní energie v tobě. Duchovní trápení ti také může přivodit fyzickou nemoc". A tak podobně....
A teď k tvé otázce o využívání duchovních kanálů. Proroci všech dob měli a mají z kanalizování velký užitek. Duchovní hledači, kteří to přehnali, někdy skončili v blázinci. Vždy, když se stáváme kanálem, riskujeme, že náš zdroj není autentický, ale Kalki, stejně jako mnoho jiných věcí, to nekomentuje. Na jaké úrovni jsou tvé vize nebo ostatní informace, záleží na tom, v jakém stavu je tvé nitro: zda jsi otrokem svého intelektu - mysli, padlého stavu (strach, egoismus) nebo zda jsi osvícen.
Neosvícený člověk má sklon k tomu, že si vykládá informace tak, aby posloužily jeho zájmu. Střetnou se zde dva faktory :
Informace může pocházet ze tvé mysli nebo od někoho z astrálu nebo dokonce od nějakého temného ducha.
Výklad je ovlivněn tvým původem a přesvědčení, ale nejčastěji,, čistotou" tvého srdce.
Dejme tomu, že někdo dostane božskou vizi Marie Magdalény, která je míněna jako poučení, že by měl být stejně pokorný a oddaný, jako byla ona. Ale intelekt vedený egoismem a krmený padlým stavem a negativismem, dochází k závěru, který upřednostňuje sám sebe: ,, Och, já jsem byl v mém minulém živtě Marie Magdaléna. Já jsem byl slavný, velký a tak duchovní". Další nebezpečí spočívá v tom, že může ztratit kontakt se skutečností a uzavře se do svého vlastního světa, ve kterém jedině se bude cítit bezpečný a jistý. Bude používat kanalizaci nebo kyvadlo k řešení i toho nejnepatrnějšího problému. Jsou to jen dva příklady toho, co se může přihodit, když kanlizují duchovně nezralí.