Dokončení, pravda projevená

 
NEJDŘÍVE JE NUTNÉ VYSVĚTLIT ŽE PRAVDA BOŽÍ, NEMŮŽE BÝT ZDĚLENA JNÁČ, NEŽ PŘES SYNA BOŽÍHO, KTERÝ ODHALÍ NOVÉ ZÁKONY PRO NOVOU ZEMI. STÁLE JSTE V ILUZI ŽE BŮH JE NEDOSAŽITELNÝ A PRPTO SE NENAŠEL JEDINEC, KTERÝ BY NAPLNIL OTCOVU VŮLI. 
 
PROTO BYL VYBRÁN JEDINEC, KTERÝ NEZAPADÁ SVOJI INTELIGENCÍ MEZI BĚŽNOU ÚROVEŇ LIDSKÉHO VĚDOMÍ. Z CELA NÁHODNĚ BYL VYBRÁN, KDYŽ PŘI TĚŽKÉ AUTONEHODĚ ,ZAHYNUL A BYLA MU DÁNA MILOST, KDYŽ DOKONČÍ POSLÁNÍ NA KTERÉM ZÁVISÍ OSUD LIDSTVA. VE SVÉ PDSTATĚ SE STAL LOUTKOU A DĚLAL VĚCI JAKO BĚŽNÝ OBČAN. 
 
JEHO VŮLE SE JEVILA JAKO PRIMITIVNÍ A PROTO, BYLO MOŽNÉ OVLÁDNOUT JEHO MYSL ZA ÚČELEM NÁPRAVY. VZDAL SE SVOBODNÉ VŮLE A NECHAL SE PROSTOUPIT UNIVERZÁLNÍ PRAVDOU KTERÁ HO PŘEPROGRAMOVALA. TOTO JE SKUTEK, KTERÝ PŘINÁŠÍ NOVÉ CIVILIZACI, NOVÉ VĚDOMÍ A DOKONALOST KTEROU ON TVOŘIL ZA ÚČASTI VEŠKERENSTVA. 
 
ON,JE NOVÝ JEŽÍŠ, KTERÝ POVSTAL Z POPELA A JEMU PATŘÍ KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ. TO ZNAMENÁ ŽE TÍMTO BYLO UKONČENO KŘESŤANSTVÍ, KTERÉ NAPÁCHALO MNOHO KŘIVD A BYLO DEMORYLAZOVÁNO PRO JINÉ ÚČELY. HŘÍCH BYL SŇAT A JSOU ZRUŠENY VŠECHNY CÍRKVE A VŠE CO VYTVÁŘELO ROZPOLCENOST NÁRODŮ. NOVÁ ZEMĚ PATŘÍ DOKONALÉ LÁSCE, KTEROU ON,, JEŽÍŠ", PŘES SEBE MANIFESTOVAL.
 
NYNÍ NASTANE PROCES TRANSFORMACE, KTERÁ MUSELA BÝT ODLOŽENA DO TÉ DOBY, NEŽ TĚLO JEŽÍŠE BYLO PŘETRANSFORMOVÁNO.
 
MÁ VŮLE SE STAŇ, POCHYBOVAČI ZAPLATÍ DAŇ NEJVYŠŠÍ. PROTO ZVAŽTE MÉ SLOVO A V POKOŘE PŘIJMĚTE MÉ ROZHODNUTÍ, JÁ BŮH JEDINÝ ČINÍM KAŽDÉHO Z VÁS ZODPOVĚDNÝM ZA VAŠI ROZVAHU.