Můj příběh

 
Nejdříve je nutné vysvětlit že pravda boží může být zdělena jen přes syna božího, který odhalí nové zákony pro novou zemi. Stále jste v iluzi že Bůh je nedosažitelný a proto se nenašel žádný jedinec, který by naplnil otcovu vůli. Proto byl vybrán jedinec který nezapadá svou inteligencí, mezi běžnou úroveň lidského vědomí. Z cela náhodně byl vybrán, když při těžké autonehodě zahynul, byla mu dána milost, když dokončí poslání na kterém závisí osud lidstva. Ve své podstatě se stal loutkou a dělal věci jako běžný občan. Jeho vůle se jeví jako primitivní a proto bylo možné, ovládnout jeho mysl za účelem nápravy. Vzdal se svobodné vůle a nechal se prostoupit univerzální pravdou, která ho přeprogramovala.
 
Toto je skutek, který přináší nové civilizaci nové vědomí a dokonalost kterou on tvořil za účasti univerza. On je nový Ježíš který povstal z popela a jemu patří království boží. To znamená že tímto bylo ukončeno křesťanství, které napáchalo mnoho křivd a bylo demoralizováno pro jiné účely. Hřích byl sňat a jsou zrušeny všechny církve, Nová Země, patří dokonalé lásce kterou on Ježíš Kristus přes sebe manifestoval.
 
Nyní nastane proces trnsformace, který musel být odložen do doby než tělo Ježíše, bylo přetransformováno. Má vůle se staň, pochybovači zaplatí daň nejvyšší a proto zvažte mé slovo a v pokoře přijměte mé rozhodnutí, já Búh jediný činím každého zodpovědným za svoji rozvahu.
 
Ve tvé moci není, změnit svět , ale nechal jsi změnit sebe k obrazu mému a ty jsi dílo mé, které je dokonalé. Proto mohlo být přes tebe manifestováno mé dílo, které je tvým dílem. Příčina tvého utrpení, byla stávajícím stavem lidstva, proto přes tebe mohlo být vše projeveno a manifestováno.