Kundaliní je latentní energií uvnitř centrální nervové soustavy, jejím symbolem je had, stočený do tři a půl závitu. Kundaliní se může změnit ze statické energie v energii kinetickou během zlomku sekundy. Na

 příklad při stresové situaci se může uvolnit nadlidská síla,stejně tak se může tato síla uvolnit při sexu. Slovo kundaliní znamená stočený, spirálovvitý a je odvozeno z kořene kanada, což znamená ohniště. Kanál, kterým stoupá duchovní oheň - kundaliní do sahasráry se nazývá sušumna. Staří mistři označovali výrazem sušumna  to, co z anatomického hlediska nazýváme míchou. Starý text Yoga Shikampadishad říká ,, Páteř se skládá z obratlů, které jsou umístěny kolem sušumny jako korále zavěšené na niti. Pingala je kanál vedoucí vzhůru po pravé straně páteře a přináší mužskou, oteplující, racionální energii do hlavy, odkud odchází pravou nosní dírkou. Řídí funkci levé mozkové hemisféry. Ida vede po levé straně páteře, přenáší ženskou , ochlazující , intuitivní energii do hlavy, odkud odchází levou nosní dírkou. Ovládá funkce pravé mozkové hemisféry ( jang a jin).

Uvedené kanály jsou obecně označovány jako nádí, což v sanskrtu znamená pohyb. Podle starých textů obsahuje tělo 72 000 nádis.

Kundaliní očišťuje tělo, duši i ducha. Had je od nepaměti sexuálním symbolem, to také prozrazuje spojitost mezi kundalliní a sexuální aktivitou. Had je však také symbolem moudrosti, duševní kontroly. Tři závity představují tři stavy energie, tak jak je subjektivně vnímáme - pozitivní, neutrální a negativní. Půl závitu představuje připravenost kundaliní ke transformaci - změny statické energie na kinetickou.

Lalajóga je naukou o uvolňování latentní energie ukryté v lidské nervové soustavě. Jejím účelem je probuzení čaker a kundaliní. Stoupání kundalíní sušumnou je spojeno se subjektivními pocity tepla, které je možno vnímat i taktilně.

Tibetští jógíni využívají toto teplo v procesu tummo, jehož zvládnutí jim umožňuje chodit bez šatů v zasněžených horách Himalájí. Podle tajných učení představuje tummo metody extrahování ki z kosmického nevyčerpatelného zdroje a jejího uchování v lidském těle. Nahrommaděná kosmická energie působí na energii sexuální, která se transformuje a uvolňuje teplo. Jogín snáší chlad, je schopen rozpustit sníh kolem sebe a vysušit mokré prostěradlo, do kterého je zabalen.

Tumo vyžaduje dlouhý trénink, přísnou askezi, vysoký stupeň schopnosti koncentrace a způsob života, který je neslučitelný s organizovanou společností. Lalajóga říká : ,, Kundaliní je stočená u základny páteře ve vejcovité kandě, z níž vychází 72 000 psychických nervů včetně idy, pingaly a sušumny. Cílem je probudit kundaliní, aby vystoupila vzhůru sušumnou a probudila čakry. Konečným cílem je spojení kundaliní Šaktí(ženský aspekt projevené energie) s Šiva šaktou(mužský aspekt projevené energie) v korunní čakře sahasháře. Je to příběh spojení mezi slunečním(logickým) a měsíčním(citovým) aspektem našeho života, ke kterému dojde, až dosáhneme duchovního vědomí. Říká se, že když se kundaliní spojí se sahasrárou, je,,probuzena epifýza ze spánku" a my získáme zpět smyslové schopnosti, které jsme ztratili v průběhu kulturního vývoje.

Podobně tantrajóga spojuje mysl a tělo a to náš karteziánský dualismus naprosto špatně chápe. Naše kultura odděluje mysl od těla. Tantra by neměla být vulganizována. Je to sanskrtské slovo, užívané ve staré indické filosofii, kterému se říká doktrína nebeské sexuality.

,, Jste tím, jaká je vaše hluboká žádost, jež vás pohání."

Z knihy,, REIKY pro fyzické a psychické zdraví - Jarmila Riegerová-