Znamení zvěrokruhu- zdělení od otce Boha jediného, vyhledáno bylo tvé dílo dvanácti mandal, které tvoří nová souhvězdí. Velikost tvého díla nelze docenit, jelikož tyto obrazy vytvořily dokonalost a jednotu v celku  

Stručný význam jednotlivých znamení ve zvěrokruhu a jednotlivých planet

...Znamení zvěrokruhu hrají v našem životě svou roli. Každý člověk se alespoň jednou za život střetne s nějakým horoskopem - alespoň v nějakém časopise. Pro někoho tyto horoskopy jsou srozumitelné, pro jiné nepoužitelné. Je to tím, že horoskop každého jedince se neskládá z jediného znamení, ale z obrovského množství kombinací vlivů jednotlivých znamení a planet, které na sebe navzájem působí.

...Jednou z pomůcek, pomocí kterých můžeme poodhalit roušku širších souvislostí vlivu jednotlivých znamení je přečíst si význam znamení, ve kterém jsme se narodili, potom si přečíst význam znamení, které je předchází a které následuje po našem znamení. Porovnáním všech tří si můžeme utvořit přesnější představu v jaké fázi dané znamení prožíváme. Jestliže ani z jednoho sousedního znamení nic neodpovídá naší povaze, pak prožíváme zhruba prostředek daného znamení. Zvláštní je, že jestliže nás osloví i sousední znamení, pak to bude pouze jedno z nich. Z toho můžeme pak usoudit, zda znamení, ve kterém jsme se narodili opouštíme do druhého či jestli se do něj teprve dostáváme.

Seřazení jednotlivých znamení podle živlů:

Ohnivá znamení: Beran, Lev, Střelec
Zemská znamení: Býk, Panna, Kozoroh
Vzdušná znamení: Blíženci, Váhy, Vodnář
Vodní znamení: Rak, Štír, Ryby

Jednotlivá znamení zvěrokruhu

 

Beran - oheň, polarita kladná
Přiřazení: Císař, 2 a 3 a 4 holí

...Beran představuje prvopočáteční sílu, praenergii. Beranova síla je velká, avšak vlivem nedostatku podkladů a informací neví, jak jí     smysluplně využít. Často se stává, že Beranova síla je nakonec bez užitku vyzářena do prostoru. Vlivem své energie je Beran velice dynamický, činorodý, impulzivní a soutěživý. Protože však postrádá trpělivost, je pravděpodobné, že jeho počáteční nadšení pro věc se velmi rychle rozplyne. Aby energie připravená pro realizaci vytyčených cílů byla využita a zároveň aby si Beran udržel tzv. tvář, uchýlí se k agresivnímu chování, které se o spotřebování energie postará.

...Úkolem Berana je dokázat ovládnout svou agresivitu, snažit se o zlepšení koncentrace a naučit se sebekázni a toleranci.


Býk - země, polarita negativní
Přiřazení: Velekněz, 5 a 6 a 7 disků

...Býk je přirozeným pokračováním Berana. I on má vlekou dávku životní síly, pro kterou se snaží najít uplatnění. Výhodou Býka je jeho větší rozvážnost a lepší schopnost koncentrace na dosažení stanoveného cíle. V některých případech to naopak se svou cílevědomostí až přehání. Býk je znamení, jež vymezuje prostor působení nashromážděné energie. Tím poskytuje energii stabilitu a konkrétnost. Svým propojením k materiálnímu světu - zemi - dokáže životní energii lépe využít. Tato schopnost propůjčuje Býkovi následně sklon k pohodlnosti, touze po materiálním zázemí. Někdy je potřeba jistot tak veliká, že je znamení Býka považováno za konzervativní - každopádně přesvědčit Býka o něčem novém se může nakonec projevit jako téměř nemožné. Někteří Býci mohou mít sklon k lenosti (nezaměňovat lenost s pohodlným životem).

...Úkolem Býka je naučit se nelpět na věcech a vůbec na materiálních aspektech života - ztráta fyzického předmětu, nebo financí je Býkem většinou velmi těžko přijímána, někdy může vést až k psychickému zhroucení.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Olx458YCgy4&feature=em-share_video_user
Blíženci - vzduch, polarita pozitivní
Přiřazení: Milenci, 8 a 9 a 10 mečů

...Znamení Blíženců upřednostňuje především intelekt ve všech možných formách projevení (práce s intuicí, rozum, logika, poznávání, sběratelé dat a informací, apod.). Protože Blížencům zůstala část velké životní síly pocházející od Berana a Býka, jsou Blíženci považováni, díky kombinaci této životní síly a své nezměrné touze po poznávání, za nejnestabilnější znamení ve zvěrokruhu. Bohužel touha po nových informacích je tak veliká, že většina Blíženců dokáže nabyté informace zpracovat pouze povrchně. Jakmile se něčím dostatečně obohatí, mají tendenci pokračovat v hledání jinde.

...Touha poznávání obrací Blížence více do sebe, zvyšuje u nich potřebu více si všímat vlastních potřeb. Proto se u nich může projevit sklon k egoismu a osobnímu prospěchářství. Pro Blížence je darem, jestliže své osobní potřeby dokáží kompenzovat svému okolí, tj. jestliže dokáží v okamžiku, kdy sledují vlastní prospěch, myslet i na získání výhod pro ostatní. Sebe centralizmus Blížencům snižuje schopnost empatie (schopnost vcítění se), proto Blíženci občas někomu ublíží po citové stránce i když, jak sami prohlašují, oni to tak nevnímají.

...Úkolem Blíženců je naučit se respektovat potřeby druhých a rozvinout právě schopnost empatie.

 

 

 


Rak - voda, polarita negativní
Přiřazení: Vozataj, 2 a 3 a 4 pohárů

...To, co se měli Blíženci naučit, je Rakovi vlastní. Rak se ve svém životě opírá především o citové aspekty bytí. Jeho prioritou je kvalitní citové zázemí a vystavění rodinného zázemí. Problém pro Raka nastává v okamžiku, kdy jeho potřeba citového zázemí přeroste v citovou závislost. V takovém případě dokáže až zaslepeně usilovat o udržení určitého mezilidského vztahu. Jestliže jeho citový život přeroste až v chorobnou závislost, pak to nejlepší, co jej může potkat, je rozdělení této citové vazby (tuto radu Rak ocení až v okamžiku, kdy se dokáže z rozdělením vyrovnat po všech stránkách, do té doby mu bude velmi těžko).

...Úkolem Raka je dokázat se vyrovnat se svou citovou zranitelností.


Lev - oheň, polarita pozitivní
Přiřazení: Chtíč, 5 a 6 a 7 hole

...Lev je znamení, které má velký vliv na ego. Lidé narození ve znamení Lva dokončují vytváření své osobní individuality, své osobnosti. Zatím však pracovali sami se sebe a nyní se připravují na rozvinutí tzv. sociálního cítění, porozumění svému okolí. Předešlá znamení pomáhala odhalit vztah já k JÁ, kdežto Lev se dostává k poznávání vztahu JÁ k MY. Vzhledem k doposud uražené cestě vývoje, má Lev sklon žít v přesvědčení o vlastní dokonalosti a velkých schopnostech. Toto přesvědčení jej jakoby předurčuje k automatickému přebírání vůdčí role ve společnosti. Jestliže se najde ve společnosti někdo s větší autoritou a lepší vůdčí schopností, pak udělá vše proto, aby tuto roli převzal. Když se mu to nepodaří, urazí to Lvovu ješitnost a on opustí "smečku", aby si své vedoucí postavení vydobyl jinde. Potřebu nadvlády a pocit nadřazenosti překoná pouze vyzrálý Lev a i ten pouze tím, že se dobrovolně sníží ke svým poddaným a bude s nimi jednat jako rovný s rovným s lehkým nadhledem. Změnit názor Lva je možné pouze diplomatickou cestou, jakékoliv násilí a nátlak vyvolá okamžitou odvetu vedenou s minimálně stejnou silou.

...Úkolem Lva je dokázat nahlédnout, že dokonalos1 je relativní pojem, a že ne vždy je vůdčí postavení ve společnosti tím nejlepším k získání náklonnosti druhých.


Panna - země, polarita negativní
Přiřazení: Poustevník (Hierofant), 8 a 9 a 10 disků

...Protože charakteristické vlastnosti Lva jsou pro společnost nevhodné, jsou většinou vnějšími vlivy potlačeny. Tento stav se pak plynule prolíná do charakteristiky Panny, která se naopak většinou snaží zůstávat v pozadí. Její touhou je pomáhat svému okolí a rozdat maximum všeho, co může nabídnout. Lidé narození ve znamení Panny mají sklon spíše se nechávat vést, než aby rozhodovali za ostatní, dokonce se většinou nechce příliš rozhodovat ani sama za sebe. Pro Pannu je v jejím životě důležitější způsob dosažení cíle než cíl samotný. Panna, která má blíže ke Lvu bývá přehnaně kritická, přičemž při analýze kritizované situace většinou Panna nebere ohled na souvislosti a celek. Navíc má Panna negativně ovlivněná velký sklon k puntičkářství. Panna má sklon ke skepsím a smutku nad tím, že nic neprobíhá tak, jak očekává.

...Úkolem Panny je posílit vlastní sebedůvěru a nalézt pomyslné hranice mezi rozumným dáváním a vlezlým vnucováním se.


Váhy - vzduch, polarita pozitivní
Přiřazení: Spravedlnost (Vyrovnání), 2 a 3 a 4 mečů

...Lidé narození ve znamení Vah v sobě spojují oba hraniční postoje Lva a Panny do harmonického celku. Harmonie a společenské sebeuvědomění je pro Váhy klíčovým postojem v jakékoliv situaci. Jestliže je z nějakého důvodu harmonie narušena, budou Váhy téměř vždy usilovat o její znovunastolení. Váhy přestávají rozlišovat vztahy partnerské, mezilidské všeobecně, vztahy k událostem a vztahy k věcem. Pro ně je harmonie ukryta v úhledném uspořádání všech těchto vztahů do jediného celku. Tento silný smysl pro harmonii je základem pro vytvoření silného vztahu ke spravedlnosti, neboť spravedlnost je také forma harmonie. Se spravedlností je však potíž, protože nalezení skutečné spravedlnosti je někdy velmi těžké.

...Úkolem Vah je naučit se vytvářet harmonii celků a nalézt správný postoj ke smyslu pro spravedlnost. Lidé by se měli naučit posuzovat a odnaučit odsuzovat.


Štír - voda, polarita negativní
Přiřazení: Smrt, 5 a 6 a 7 pohárů

...Štírův kladný vztah k tajemnu a okultismu vůbec z něj činí záhadné znamení, mnohdy nesprávně vysvětlované. Pro Štíra je prioritou pochopit principy dějů a hlubších pravd všeho dění kolem sebe. Štír zachází tak daleko, že i fyzická smrt je pro něj spíše jevem, který si zaslouží svůj díl pozornosti. Štír se proto smrti nebojí a v kontextu s úmrtím se může svou reakcí okolí jevit jako necitlivý (pokud nedovolí nahlédnout do svého nitra). Stejný postoj má i k sexualitě, i ta má pro Štíra nádech tajemna. Pro Štíra je velkou výzvou vydat se za skrytými možnostmi využití životní síly, která se sexualitou přímo souvisí. Pochopením souvislostí a mechanismů spojených se sexualitou, dokáže Štír aktivovat skryté rezervy tvůrčí energie, které jsou nezbytné pro realizaci každého tvůrčího procesu. Protože je v nitru Štír velmi citlivé znamení, je snadné mu citově ublížit a pak se může stát až nebezpečným protivníkem.

...Úkolem Štíra je naučit se zpracovávat životní sílu tvůrčím způsobem a zároveň se naučit že tvůrčí proces žije v symbióze s dáváním lásky a že s destruktivními myšlenkami zaniká.


Střelec - oheň, polarita kladná
Přiřazení: Mírnost (Umění), 8 a 9 a 10 holí

...Střelec je v astrologii považován za znamení dvou typů. Proto je Střelec považován za velmi rozporuplné znamení plné výrazných protikladů. Střelec má velkou potřebu vyhledávat neustále nové směry pro svou seberealizaci ve vztahu ke společnosti a má silnou potřebu cestovat pro pocit vlastní svobody. Velkou pozornost věnuje ideálům, principům a filozofickým otázkám.

...První typ Střelce touží především po pocitu neomezené svobody a nezávislosti. Aby si mohl tento pocit udržet, má sklon k nezodpovědnosti a nespolehlivosti vůči svému okolí. Ne všechny sliby jsou pro něj závazné a často je porušuje. Vše nové, co k prvnímu typu Střelce přichází, je vítáno s radostí, protože každá změna přináší do života nové možnosti, které Střelec pro své vnitřní uspokojení tak nutně potřebuje.

...Druhý typ Střelce přestaly pravidla reálného života omezovat a tak svou osobní svobodu a realizaci hledá v ideách, filozofii a víře. Ztotožnění s přijatými ideami a filozofickými náhledy může dovést druhý typ Střelce až k potřebě přijaté názory aktivně obhajovat, případně za ně i bojovat.

...Zvláště u druhého typu Střelce (avšak platí to pro oba typy) hrozí nebezpečí, že se ponoří do vlastního vnímání světa natolik, že ztratí kontakt s realitou života. Takový Střelec bude žít dogmaty a jeho přesvědčení o jedinečnosti vlastního vykonstruovaného názoru na život povede k fanatismu. Život v dogmatech a fanatismu má velkou sílu setrvačnosti a velmi obtížně se mění.

...Úkolem Střelce je dokázat sjednotit své protiklady a v jejich harmonickém a vyváženém spojení nalézt skutečnou harmonii a osvobození.


Kozoroh - země, polarita negativní
Přiřazení: Ďábel, 2 a 3 a 4 disků

...Kozoroh je znamení, které přináší smysl pro odpovědnost, spojení s realitou a schopnost akceptovat společnost ve formě, v jaké se nachází. Pro Kozoroha má velký význam stabilita a jistota; proto má sklon ke konzervativnosti. Vše, co se Kozoroh naučil v dětství, je považováno za dostačující i v dospělosti - pro Kozoroha je velmi obtížné změnit své životní návyky.

...Pro Kozoroha má hmotný svět své kouzlo, neboť vše, co vidí a na co si může sáhnout, je jistota. Aby mohl Kozoroh mít pro sebe tak potřebné pevné zázemí, potřebuje vše vyjádřit v měrných jednotkách. Tato potřeba porovnávat měřením jej vede ke sklonu k dosažení maximální vlastní dokonalosti. Své schopnosti, dovednosti a znalosti touží dotáhnout na absolutně dokonalou úroveň. Jelikož dokonalost je ve skutečnosti relativní, mívá Kozoroh sklon často kritizovat svoje chyby a úspěchy potlačuje do pozadí. Svou kritičnost někdy vyjádří i vůči svému okolí. Předpokladem je, že své okolí bude kritizovat stejně jako sám sebe, tj. nevybíravým a necitlivým způsobem, který může snadno psychicky zranit.

...Kozoroh je svým okolím všeobecně považován za vyhraněnou osobnost. Pro některé lidi bude osobností skvělou a výjimečnou, pro jiné osobností těžko stravitelnou až nepřijatelnou. Sám o sobě má zvláštní osobitý smysl pro humor - Kozorohovi je vlastní ironický, suchý či tzv. anglický humor.

...Úkolem Kozoroha je naučit se víc přizpůsobit ostatním lidem a naučit se, že absolutní dokonalost je nedosažitelná. Dalším důležitým aspektem je naučit se nelpět na jistotách minulosti a dokázat nacházet jistoty i v budoucnosti.


Vodnář - vzduch, polarita pozitivní
Přiřazení: Hvězda, 5 a 6 a 7 mečů

...Znamení Vodnáře je především velmi společenské. Vodnář upřednostňuje společenské záležitosti před partnerským vztahem. Postavení a význam vlastní osoby v hierarchii jakékoliv skupiny lidí je pro Vodnáře hlavním aspektem v jeho životě. Vodnář se bude snažit ve společnosti získat dominantní postavení, aby tak mohl snadno prosazovat své vlastní názory a ideje o tom, na jakých principech by měla konkrétní společnost fungovat. Záleží pak přímo na vyzrálosti Vodnáře, zda jeho názory budou pro společnost přínosné a realizovatelné, nebo jestli se ponoří do utopistických a nerealizovatelných představ. Podle toho na něj bude také společnost reagovat.

...Problém nastane v okamžiku, kdy si Vodnář - utopista dokáže podmanit skupinu lidí, které přesvědčí o správnosti svých nerealizovatelných idejí. V tomto okamžiku vytvoří tzv. sektu zfanatizovaných osob. Takový Vodnář vyžaduje svobodu projevení pro své myšlenky, avšak u jiných osob ve společnosti, ve které se bude pohybovat, bude tuto svobodu potlačovat. To proto, aby si uchoval své dominantní postavení.

...Vyzrálý Vodnář - realista je vynikajícím vůdcem každé společnosti lidí, které věnuje svou pozornost. Je citlivý v přístupu a dobrý organizátor akcí. Pod rukama takového Vodnáře se bude společnost rozvíjet do blahobytu i vnitřní krásy.

...Partnerské vztahy jsou pro Vodnáře tak trochu oříškem. Vodnářova potřeba velké svobody pro jeho působení ve společnosti vyžaduje velmi tolerantního partnera. Vodnář sám bude navazovat intimní kontakty obtížně. V partnerství hledá spíš přátelství než lásku, což je pro mnohé jedince nedostatečné. Pro Vodnáře je charakteristická jeho nezřídká tvrdohlavost a nedostatek tolerance.

...Úkolem Vodnáře je podobně jako u Lva dokázat se naučit poslouchat ostatní a na základě jejich názorů a informací nalézat nejvhodnější řešení a koncepce. Rozdíl mezi Lvem a Vodnářem spočívá v tom, že Vodnář dokáže v případě potřeby na přechodnou dobu přijmout podřízenou roli.


Ryby - voda, polarita negativní
Přiřazení: Měsíc (Luna), 8 a 9 a 10 pohárů

...Znamení Ryb je posledním znamením ve zvěrokruhu. Vývoj osobnosti i postojů ke společnosti je víceméně dokončen. Proto Ryby mají sklon snažit se nalézt ještě něco dalšího ve svém životě. Toto hledání je přivádí k hluboké a vzdálené mystice. Podřízení se vesmírným zákonům znemožňuje Rybám svobodomyslné rozhodování, neboť vše ve svém životě zvažují z hlediska správnosti. Avšak nalézt tu skutečnou spravedlnost je nemožné, protože světská spravedlnost je velmi relativní a tzv. božská nebo-li vyšší spravedlnost je pro lidi nečitelná.

...To je také příčina velké přizpůsobivosti Ryb. Její opatrnost v rozhodování Ryby svádí k tomu, aby rozhodování a vedení nechávali na ostatních (ať již vědomě nebo nevědomě se budou řídit heslem: jak to má být, tak to bude). Životní styl a názory Ryb jsou tak odkázány na vliv okolí, Ryby jsou snadno manipulovatelné.

...Ryby často raději nemají vlastní názor na věc; jestliže budou požádány o vyjádření se k věci, pak použijí nějaký citát nebo názor někoho jiného. Své vlastní názory si nechávají Ryby pro sebe a i když nějaké mají, stejně nejsou schopny je vyjádřit, natožpak prosadit.

...Úkolem Ryb je nalézt znovu ztracené sebevědomí a naučit se žít svobodně sice podle kosmických zákonů avšak nenechat se jimi příliš svazovat. Je vhodné udělat si přehled o kosmických zákonech; problém je v tom, že většinou je lze vykládat více - rozporuplnými - způsoby. Proto bychom se neměli v případě nejasností snažit hledat správné souvislosti v souladu s kosmickými zákony, vhodnější je rozhodnout se a vykonat, a teprve poté zkoumat, jak náš čin ovlivnil nás a naše okolí.


Planety

Slunce - základní životní energie, Slunce má velký vliv na ego - záleží na jeho aspektech

Měsíc - citové záležitosti, vztahy k rodině a k dětství

Merkur - vyjadřovací schopnosti (řeč, myšlení, písmo), souvisí se získáváním informací ať již komunikací nebo novými zážitky (např. z cest), vliv na nervovou soustavu, uvědomování si sebe sama, aspekty určují rychlost přijímání a zpracování informací

Venuše - představuje ženskost, vztah ke krásnu, potřeba harmonie, vyjadřuje vztah k lásce a určuje tak kvalitu partnerského vztahu, otevřenost a tolerance

Mars - představuje mužskost, základní energie pro tvořivost - pro fyzickou činnost, představuje odvahu, soutěživost, bojovnost a silné sebevědomí, silné spojení se sexualitou

Jupiter - pomáhá rozšiřovat obzory, je tzv. "nositel štěstí", spojen s expanzí ať již do oblastí světských tak i do oblastí duševních

Saturn - vymezuje hranice působnosti, rozvoje, prostoru a času, pomáhá vytvoření pravidel a tím i pořádku, posiluje odpovědnost, disciplínu, píli a vytrvalost

Uran - narušitel přežitých stereotypů, přináší do života překvapení a změny (změna je život)

Neptun - popírá platnost všech dosud pravdivých principů, cokoliv je možné, vše co má svůj "smysl" nemá pro Neptun žádný význam, únik z reality - sny, psychické poruchy, chemické "relaxační" prostředky (alkohol, drogy, apod.), velká fantazie

Pluto - symbolizuje transformaci, úplně odstraní staré aby vznikl prostor pro nové - stará realita zaniká a vzniká nová, princip evoluce

 

 

BYLINKY_PODLE_ZVEROKRUHU.pdf (287,9 kB)