Nech své pocity proudit - Barbara Ann Brennan - cesta sebeuzdravování

 
To že dovolíte svým pocitům, aby volně proudily, je možná jedna z nejtěžších věcí,kterou při sebeuzdravování budete dělat, pokud s tím nemáte zkušenosti. Uvědomte si, že energetické vědomí druhé vrstvy tvoří pocity, které máme sami o sobě. Jestli že chcete, aby se druhá vrstva vašeho aurického pole dostala do rovnováhy, byla čistá, nabitá a zdravá, musíte nechat své pocity o sobě plynout. Při nemoci budete prožívat celou škálu nejrůznějších pocitů o sobě - smutek, štěstí, klid, hněv, strach, nepředstavitelnou hrůzu,slabost, vinu, hnus, chuť se zabít, osamělost, žárlivost, lásku a tak dál. Všechny tyto pocity jsou v korelaci s energií druhé úrovně pole a čím volnější průběh jim necháváte, tím více se pole může čistit. Uvolnění pocitů, které byly tak dlouho blokovány, je součástí léčebného procesu. Pracovala jsem opravdu s velkým množstvím pacientů a nenašla jsem nikoho, pro koho by to neplatilo. Všichni jsme aktivní, když se jedná o to, vyhnout se nepříjemným pocitům, které máme. Mnoho lidí si neuvědomuje, jak zadržování pocitů blokuje naše tvůrčí síly a zvyšuje pravděpodobnost, že to, čeho se obáváme, se opravdu stane. Na druhou stranu, když se svým pocitům podíváme do tváře a projdeme jimi, otevře nám to cestu k dosažení toho, co od života chceme. Teď je příležitost dostat své pocity ze sebe. Akceptujte je, ať jsou jakékoliv. Jenom sledujte, jak proudí a čistí vás. Neobávejte se vyjádření negativních pocitů. Nemocní klienti, kteří se zabývali pozitivní vizualizací, se někdy domnívají, že by neměli mít negativní pocity a myšlenky, protože potom dojde k vizualizaci negativní, a tak se jejich nemoc ještě zhorší. Tento strach je někdy zavede do nových úrovní popírání vlastní negativity. Mohou třeba rozhodnout, že je negativita dovolena pouze do určité míry. Když ji vyjádří, zbytek popřou. Nezjistila jsem, že by vyjádření negativních pocitů nebo myšlenek někomu ublížilo, pokud jsou dodržena určitá pravidla. Za prvé, vyjádření negativity nesmí být prováděno ze zvyku. Jakmile tomu tak je, nepřináší úlevu, nemá už katarzní účinek. Dále musí být prováděno s vědomím, že se jedná o pozitivní úmysl léčení. Jestli že dovolíte všem negativním myšlenkám, aby se dostaly do vědomí, a všem negativním pocitům, aby se začaly uvolňovat s pozitivním záměrem pracovat tak na svém sebeuzdravování, potom nebudete chyceni do negativyty, která by mohla ve vás napáchat škody. Důležité je mít jasný úmysl. Vyjádřit negativní pocity se záměrem uvolnit je, nechat proběhnout, ale zůstat nad nimi. Pomůže to při vašem léčení. Jakmile se dostanete do popírání svých negativních pocitů, budete pracovat na tom, aby vám bylo ještě hůř. Pro pozitivní růst je nejlepší kombinovat vyjádření negativních pocitů tak, aby mohlo dojít k jejich uvolnění s pozitivní vizualizací. Nejdříve vyčistíme pole od negací a prázdný prostor, který po nich zůstane, vyplníme pomocí pozitivní vizualizace, jasnými barvami. To, co chceme, je obvykle opakem toho, čeho se nejvíc obáváme. Jinými slovy mezi předmětem našeho strachu a tím, co toužíme vytvořit, je obrácený poměr. Uvedu zde na toto téma překrásnou báseň zachycenou při chanelingu paní Evou Broch Pierrakosovou a uvedenou v Pathwork Guide Lecture pod číslem 190.
   Otevři bránu
  Branou procítění své slabosti vejdeš do své síly.
  Branou procítění své bolesti vejdeš do své radosti.
  Branou procítění svého strachu vejdeš do bezpečí.
  Branou procítění své osamělosti vejdeš do své schopnosti
  naplnění, lásky a přátelství.
  Branou procítění své nenávisti vejdeš do své schopnosti
  milovat.   
  Branou procítění svého zoufání vejdeš do své
  pravdy a oprávněné naděje.
  Branou procítění nenaplněných potřeb svého dětství
         dojdeš k jejich naplnění v současnosti.