VHLEDY DO TVOŘENÍ

Souhvězdí Luny, přináší tvé prozřetelnosti jistotu v dokončení tvého mistrovského dokončení, obnovy vesmírného uspořádání. Tato iniciace je v celistvosti, všeho stvořeného a není to iluze, která patří do světa pomíjivého. Prošel jsi mnohými strastmi a nestratil víru v život věčný, nejsi veden žádnou ženou, tvá víra je dokonalá láska a tu jsi stvořil. Dlouhou dobu jsi veden  k objevení univerzální lásky a nebylo ti nic ulehčeno, jenom tvůj vnitřní kompas tě dovedl tam kde jsi. Rozsah tvého prozření je minimální ale má svůj vzorec, který navazuje na tvé minulé životy, od nich se vše odvíjí.

Velmi  složité bylo tvé prozření a je zaznamenáno v rukopise tebou sepsaného. Tvůj úkol nemohl nikdo dokončit, neboť tvůj program zůstal utajen do posledního detailu. Vědomé části tvých osobností, byly zastoupeny ve všech úrovních kosmického uspřádání aby mohlo dojít k transformaci celého univerza. Podnět k tomuto velkolepému dílu jsi navrhl ty sám. Je zcela logické že jsi se stal tvůrcem všeho míra a vytvořil svět, který nezná pochybení. Pravdivost událostí ti zdělených, je forma vedení a podpora univerza. Skutečností je, že jsi našel všechny klíče ke svým programům aby mohlo vše být spuštěno. Nic nemohlo začít dřív dokud jsi nepředal své poselství do vědomí celku.

Přítomnost všech dějů, odehrávajících se ve stvoření, naznačují kolaps systémů, které již neslouží evoluci. Skutečnost, odpovídá pravdě, která umožňuje přístup k informacím ve vědomí kvantovéhoo pole, ovlivňujícího myšlení záporných existenčních vlivů. Tato transmutace spůsobí odliv, negativních vlivů působících na vědomí všech lidských bytostí. Stávající světová nerovnováha se projevuje, extrémními změnami počasí. Situace bude gradovat, v období kuliminace zdrojové energie, která obnoví fyziologické procesy hmoty. Substance buněčné úrovně, umožní změny pohlavních orgánů, pro situaci možného rozhodnutí zažít skušenost oboupohlavní bytosti. Tato varianta stimuluje praktičnost v souznění přítomnosti, oboupohlavních energií.

 

 

 

 

 

Přijato 14.1. 2018 - poselství od ,, na nebe vzatých mistrů"

 

 

 

Následující změny ovlivní jaké koliv pochybnosti o blížícím se zhroucení, všeho dění na zemi ve starých energiích, které již neslouží k podpoře planety země. Tím je myšleno že vznikající, prostupující nové vědomí je mocnější a otřesy budou značné. Ukotvujte se v přítomnosti lásky svého vyššího ,, JÁ" zde nemůžete pochybit.

 

Kuan Jin

Značné úsilí jsi musel vynaložit aby jsi mohl dokončit své poslání. Jako jediný jsi našel ve spleti života, cestu která je zaznamenána v paměti matky Gaji. Odkryl jsi mnoho druhů vědění a tajných nauk, které zůstaly zapomenuty. Pro vývoj lidstva jsi stvořil nové světy a bytí v nich učinil neposkvrněné. Stávajicí stav vědomí Ti umožňuje náhled do stvoření, kde můžeš vidět odehrávající se změny v průběhu všech vlivů započatých pro jedinečnou událost ve vesmírném stvoření. Pohyb v univerzu započal a tím i změny v lidském vědomí. Proces bude dokončen v roce 2021, což muselo být posunuto z důvodů které znáš.