Léčení Andělskou energií

Každý z nás bez rozdílu věků, pohlaví nebo fyzické vyspělosti je obklopen celou řadou bytostí, které dohlížejí na naši bezpečnost, na naše zdraví, na citové zabezpečení, ochraňují nás proti nebezpečí, které na nás číhá téměř na každém kroku. Dohlížejí abychom šli po dobré cestě za světlem a nesešli na špatnou cestu temnoty, jsou stále u nás, nikdy se nevzdalují, prociťují s námi naše pocity, když se radujeme, radují se s námi, když pláčeme, snaží se nás utišit, když se zlobýme, uklidňují nás. Stále nás učí, jak žít v pokoře, lásce, úctě k sobě samému a úctě ke svým bližním. Snaží se prosvětlovat naše srdce a naši mysl, aby z nás vyzařovala nekonečná láska. Dokáží z žalu, úzkosti, bolesti a smutku vyčarovat příjemné teplo blaha, které veškeré negativní energie přemnění na pozitivní. Ten kdo dokáže pracovat s nděly se stává šťastným člověkem a pochopí podstatu žití na této planetě. Udělá šťastným nejen sebe, ale i lidé ve svém okolí. 

Bytosti světla

Člověk když se narodí, ihned je k němu seslán jeho životní průvodce. Zpravidla jde o lidskou duši se kterou jsme přišli do styku v některém z minulých životů a tato dušička si nás vybrala, aby nás ochraňovala a provázela trnitou cestou života a vedla nás ke splnění našeho životního úkolu. S přibývajícím věkem se mohou tito průvodci měnit, v dospělosti se už průvodci nemění a zůstává jeden, u některých jedinců mohou být i 2 stabilní průvodci. Kromě těchto průvodců má každý z nás sedm andělů, kteří dohlížejí na naši bezpečnost, jde o nepohlavní bytosti v astrální rovině.
 
 

Životní průvodci

Jde  o bytosti , které u nás zajišťují pocit ochrany, bezpečí. Jsou to naše nejbližší bytosti se kterými lze navázat komunikaci. Každý z nich má své jméno ze svého posledního života.

Andělé

Sedm bytostí, které dohlížejí na naše blaho, na naše bezpečí, na náš duchovní růst a naši čistotu naší duše, konkrétně jde o Anděly :

Anděl lásky

Potřebujeme anděly lásky, aby nás uvedli do tajemství lásky, dali nám  nahlédnout  do pramene lásky, který v nás pryští, ale který je často sesypaný nebo zkalený našimi zraněnými city.
 

Anděl smíření

Má nám dát schopnost smířit se sám se sebou a poté dojde se smířením s okolím.
 

Anděl vděčnosti

Vděčnost je dnes velmi vzácná. Lidé mají neumírněné nároky. Anděl vděčnosti nám chce dát do života novou příchuť, chce nás naučit  všechno vnímat jinýma očima. Budeme šťastni, že uvidíme východ slunce, vděčni za každý krásný den, vděčni za dech, jenž proudí v našich plících, vděčni za dary přírody. Děkovat znamená správně přemýšlet.

Anděl hřejivého tepla

Vytváří atmosféru, ve které se cítíme dobře, ve kterém můžeme být doma. Dává nám schopnost se rychle ohřát s druhými, jim zase rychle se ohřát s námi. Teplo bude proudit všemi směry a neubude ho.
 

Anděl Odvahy

Život pořád před nás staví nelehké úkoly, které je třeba využít hned než bude pozdě. Anděl odvahy nám může pomoct s tím, co se od nás v dané chvíli očekává.
 

Anděl Pokory

Pokorní lidé se nedělají méně důležití, než ve skutečnosti jsou. Nejsou to pokřivení lidé, kteří falešnou podlízavostí ponižují sami sebe. Jsou to odvážní lidé, kteří se nebojí podívat se pravdě přímo do očí.
 

Anděl odpuštění

Bez odpuštění nemohou lidé spolu žít, jelikož ať chceme nebo ne, ustavičně se budeme zraňovat. Odpuštění je nejdůležitější vlastnost člověka. Anděl odpuštění nám dává schopnost být stále nad věcí.
 
Tyto bytosti jsou vždy připraveny a na požádání, sestoupit k nám a pomoct s problémy, které nás v dané chvíli zužují.