Jaké změny zažijeme ?

Jaké změny zažijeme ?
Na naší planetě vidíme mnoho změn, které mají prvopočátek ve fyzických změnách životního prostředí, které nás obklopuje. Mění se klima, směr mořských proudů a také se podstatně mění atmosféra, což silně ovlivní zemi a všechny tvory žijící na ní. Ve shodě, jak se budou tyto změny manifestovat, bude se něco dít na naší psychologické úrovni. Nauky a víry, které nás provázely - sociální, ekonomické, politické a kulturní - začnou se v základu otřásat a bortit se. Pokud otevřeš své oči, tak musíš vidět, jak se blížíme propasti, že máme krizi a že žijeme ve společnosti, která se dříve nebo později zhroutí. Společnost je tvořena směsí ideí, doměnek a názorů, které se po nějakou dobu udrží při životě, ale dnes jsme v krizi. Vše co jsme investovali, naše naděje a jistoty, nic není opravdové. Když se podíváme zpátky do historie, uvidíme, že každá ideologie, dříve nebo později padla a nová éra začínala nabírat formu. A to nové se stále více podobá skutečnosti, stále více se přibližuje tomu co člověk chápe jako pravdu.
 
Jaká je tato nová idea a ideologie, ze které člověk vyvine nové chápání světa?
Tentokrát se jedná o zcela novou a jasně ohraničenou změnu. Jestli se podíváme a analyzujeme situaci, kterou mají dnešní mladí lidé na celém světě, jasně uvidíme, jak se fenomen projevuje. Období puberty  idealisticky popisujeme, jako periodu, v které se hluboce hledá pravda a v které se zrodí touha, podle těchto ideálů žít. Ale když se podíváme na opravdovou situaci mladých lidí, vidíme, že žijí v naprostém chaosu, v jehož víru veškeré ideály ztratily svůj smysl, a že u mládeže panuje všeobecný pocit nechuti, bezvýznamosti a totální nepřítomnosti identifikace se společností. Tento fenomén, který nám tento příklad osvětlil, nás ještě více ke změně nutí, protože víme, že nás nová myšlenka již tak lehce nenadchne. S ideologiemi, které nás přivedli do řad nevěřících, máme velmi špatné zkušenosti. V hloubi své duše cítíš, že již nepřijmeš ještě jednu ideologii, která krátkou dobu bude tvůj život kontrolovat, a po které přijde jiná s novou změnou. Rozčiluje nás to, protože chceme něco, co by bylo trvalejší a opravdovější. A to je ta příležitost, kdy všichni do jednoho, musíme opustit ideu a přejít na vlastní objevování skutečné pravdy.