Pověření vesmírné rady, k šíření zpráv přijatých od na nebe vzatých mistrů

 

Archeia Ametysta

Naplněn mírem jsi mi umožnil prostoupit do tvé přítomnosti, omývám tě energií dokonalosti všeho stvořeného a jako paprsek vstupiji do přítomnosti matky Země, která vstupuje do očistného procesu v rámci globálních změn.
 
Nevídané až mysteriózní je tvé dílo, které v jednom zrození, odhaluje tvoji přítomnost ve vesmírném tvoření, kdy posun planet, završil tvé dílo. Znám celý průběh tvého zápasu s temnotou a jednoznačně mohu zveřejnit že žádný na nebe vzatý mistr by nepodstoupil takovou oběť, jako ty.
 
Dokázal jsi transformovat seuální energii (orgasmické energie), do přítomnosti kosmické matky a uvedl pře ni dokonalost zrození Nové Země. Obdařen silou kosmu, jsi změnil místa portálů, která v původním zhmotnění již neodpovídala přechodům do nových galaxií.
 
V nových formách vtělení, již nebude prostor pro svobodnou volbu, a je dán koncept výuky pro dosažení mistrovství, které si každý jedinec, vybere ze škály možností.
 

Venuše,přijato 8.8 2018

Sestoupila jsem do tvého těla, aby tvá žena mohla zaujmout místo po tvém boku. Nejdříve jsi musel odhalit prokletí, které vás k sobě nepouštělo. Ve svých akášických záznamech, máš uveden den a rok vašeho setkání se. Ovšem zásah temných sil, vše oddálil. Skomplikoval i tvé omlazení, protože ti zablokovali centrální systém, kde jsou uloženy všechny kódy k této manifestaci. Proto zažíváš stavy přehřívání organismu, který byl nastaven pro přijetí,, božského těla ". Vše je obnoveno a připraveno na nebe vstoupení.
 

Milá lidská bytosti, mám tu čest doprovázet našeho kréle,, Nové Země ", do jeho království které on sám vystavěl. Bylo zde mnoho vlivů, které se snažili jeho práci zastavit a znehodnotit, a on pod touto tíhou tvořil z pozemské úrovně,, Lásku na Zemi ", a přitom sám se jí musel zřeknout.

Ve velmi složitých podmínkách musel nalést své mistrovství aby se vše mohlo zhmotnit. Usilováno bylo o jeho život, když odhalil kód ke změně planety Země. V jádru planety je tento kód ukryt a bude aktivován, při propojení nebe se zemí ve všeobjímající lásce a k tomu bylo zapotřebí oběti, panny Marie která jako dvoupaprsek byla ukryta v jeho srdci. Musel najít její přítomnost, aby jako jedna bytost, naplnili svoji podstatu v božím tvoření.

Alchymie lásky je spojovala v mnoha dimenzích aby byl využit její potenciál.  Skutečnost že jejich poslání bylo naplněno, musí být uzavřeno sňatkem na pozemské úrovni a po té svatební hostinou v říši nebeské. Tento jev bude viděn z pozemské úrovně a bude to znamení o ukončení vývoje, lidské bytosti na Zemi.

Nové vývojové planety jsou označeny kódem dokonalosti. Přechod je z cele individuální, protože máte svobodnou volbu, portály vznikli všude a nebude možné je nepřehlédnout. S láskou k vám promlouvám Já, bohyně Venuše, jste milováni. 

Spřízněné stránky : SIRIUS- CZ.NET