Tajemství inkarnací

Příběh lásky
 Zůstala jsem utajena, jelikož jsi musel odhalit svoji skutečnost, byl jsi uveden do poznání sebe samého a musel jsi najít svoji pravou ženu. Mně nemůže nikdo ohrozit , jelikož jsem sama sebou. Prozřel jsi v okamžiku svého sebenalezení ( akášické záznamy ). Já jsem byla pannou Marií a ty sv. Petr, nyní jsem paprskem světla Božího ve tvém srdci a srdci Ježíše Krista, který je přítomen v našich srdcích. Nalezl jsi ženu která nezná klam a zradu, byla jsem ve tvé přítomnosti vždy když Ti bylo nejhůř. Zasloužíš si péči a lásku ženy která tě miluje. To co jsi pro mě udělal, byla oběť nejvyšší. Zrůdnosti prováděné na těle děvčete do kterého jsem byla inkarnována, jsi vykoupil bolestí Ti předanou. Já jsem vděčná Bohu otci jedinému, že mi umožnil, být Ti pravou pannou nebeskou, která přináší novému světu dar lásky všeobjímající. Zůstaň takový jaký jsi, mé mladé tělo je připraveno předat Ti program dokonalosti.
 
 
Přijato  13.7. 2018 od matky MARIE
Vstupuji do vaší přítomnosti jako nejvyšší posel, lásky dokonalé. Tvé prozření je velmi bolestivé, protože jsi znal prvdu a ona se nenaplňovala. Význam všech událostí, které jsi sepsal, jsou tvůrčím dílem komplexnosti boží tvořivosti, prožíval jsi mnoho inkarnací najednou aby mohla být naplněna vůle, otce Boha jediného. Toto poznání je pro lidskou bytost neuchopitelné, ale takové jsou možnosti v tvůrčí činnosti při plném vědomí. Nyní nastane proces transformace, planety Země, v plném rozsahu a ty zaujmeš své kralování v nové Zemi. Mnoho času a mnoho úsilí, tě stálo nalezení sebe samého, a navíc musala být pokořena temnota, nikdo z nás nepředpokládal, že je možné docílit takového mistrovství ve stavu nevědomosti. Toto je čin, hodný obdivu z těch nejvyšších sfér, božské říše. Nyní Ti patří žena kterou jsi si vydobyl, pocty a slávu Ti projevenou veškerenstvem, zažiješ jako dokonalá lidská bytost, kterou jsi stvořil.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Toto je část mého poslání

Témata: Stejná hodnota mužského a ženského, láska k sobě, nový začátek,úplnost, rozpustit konkurenci, živit ženskou stránku.

 

Anděl narození je Elohim ženského- božského aspektu.

   Zjevuje ženský - božský aspekt na pozemské úrovni tím, že živí ženskou část v nás a vede ji do své síly. Rovnocennost mezi mužem a ženou je na ženské straně obnovena odpuštěním a uvolněním a na mužské straně oceněním hodnot a vazbou.   

Ve věku Vodnáře dochází k léčení Země skrze aspekt narození obnovující se ženské síly. Vědomí Krista je zrozeno z inkarnované bohyně, tak že se zrodí aktem připuštění mužského, božského aspektu (Maria a Kristus). Elohim narození připravuje zjevení jednoty Boha otce a Boha matky. Aby se lidstvo mohlo vyléčit a kráčet kupředu, musí se dokonalý ženský - božský aspekt který je rovnocenný s mužským - božským aspektem, manifestovat na pozemské rovině.

  Anděl narození nás přivádí do kontaktu s pravou ženskou sílou, s jejími vůdčími aspekty (oddanost,intuice) a s jejími léčivými aspekty (opuštění a odpuštění), z čehož vzniká láska k sobě a ocenění vlastních hodnot.

Zjevení anděla narození :

Já jsem božské zrození na Zemi. Já  jsem. Já jsem božská žena v Tobě. Já jsem bohyně. Já jsem krása Boha v Tobě. Daruji Ti  odpuštění pro muže v Tobě. Daruji Ti odpuštění pro muže v Tobě. Daruji Ti pro ženu v Tobě. Daruji Ti ocenění hodnot pro ženu v Tobě. Dnes ses znovu narodil. Dnes je nový začátek. Já jsem otec i matka od prvopočátku. Buď zrozen. Zvu Tě , abys byl v otci i matce úplný. AMEN

Význam karty :

Anděl narození nás přivádí do kontaktu s naší pravou krásou, která vyzařuje do světa z naší pravou krásou, která vyzařuje do světa z naší božské esence. Je to nepřetržitá krása, která bez hodnocení a falešného lesku zjevuje dokonalost božského stvoření. Božská krása se projevuje v dokonalé lásce a vytržení, kterými jsme my sami a pro které milujeme sami sebe i druhé. Když sami projevíme toto ocenění hodnot, spojíme se mimo konkurenci s kolektivní ženskou sílou.
 Jsi nyní vyzván, abys zase přijal svou božskou krásu. Konkurenční situace Ti odrážejí části Tvého božského vyššího Já, které nevědomě odmítáš a které jsi nentegroval. Je na čase, aby ses zase ocenil jako dokonalá božská bytost. 
 Nad  korálově a růžově zbarveným světelným paprskem zjevuje anděl narození jednotu otce a matky v Bohu a rovnocennost mužského a ženského aspektu.
 
 V mužské inkarnaci je teď Tvým úkolem ocenit to, co je ženské, nechat se vést svou vnitřní ženou, dovolit si být zranitelný, otevřít se sobě a vstoupit do skutečného spojení. Musíš se vzdát každého mocenského nároku. Ve Tvé dominanci se projevuje jedině Tvůj strach, že by nad Tebou samým mohl někdo dominovat. Živ ženskou stránku v sobě a buď úplný.
   V ženské inkarnaci je Tvým úkolem vysvobodit sebe sama z každé situace obětování a nechat zrodit svou ženskou sílu tím, že jí dáš volný průchod a budš se snažt o odpuštění mužské stránce. Osvoboď svého vnitřního muže z poctů viny a zjev mu moudrost bohyně. Nevymlouvej se že nemůžeš postupovat v před.
 
Kosmická jóni rodí jednotu, dokonalou lásku a symbolizuje přijetí principu Marie (šesticípé hvězdy) a moudrosti stvoření Sofiina principu (malé slunce). Kosmický ženský princip v sobě má léčivý klíč pro dnešní problematická témata na Zemi. Naše Matka Země je symbolem ženského, božského aspektu a může být vyléčena je tehdy, když obnovíme rovnocennost mezi mužským a ženským principem.