Starodávné havajské učení.

Hóoponopono - Svět bez hranic -

   1. Netušíte, co se skutečně děje.

      Nemůžete si uvědomovat všechno, co se děje kolem vás, ať již vědomě. Vaše tělo a vaše mysl se právě teď řídí samy a bez účasti vaší vědomé mysli. Ve vzduchu je mnoho neviditelných signálů, od radiových vln po myšlenkové formy,které si vůbec neuvědomujete. Přesto právě teď spoluvytváříte svou vlastní realitu, ale děje se to nevědomě, bez vašeho vědomého poznání nebo ovládání. Proto můžete myslet pozitivně celý život a přesto být na mizině.Vaše vědomá mysl není ten, kdo tvoří.

   2. Nemáte nad vším kontrolu.

       Je zřejmé, že pokud nevíte o všem, co se děje, nemůžete to ani ovládat. Ego vám namlouvá, že svět bude tancovat podle toho, jak budete pískat. Vzhledem k tomu, že ego samo nevidí mnoho z toho, co se právě teď ve světě děje, není moudré nechat ho rozhodovat o tom, co je pro vás nejlepší. Můžete si vybrat, nikoliv řídit. Můžete používat svou vědomou mysl, aby si vybrala, co byste chtěli zažít. Ale uskutečnění nebo neuskutečnění vašich představ musíte nechat volný průběh. Klíčem je odevzdání. 
 
 

    3. Máte moc vyléčit, cokoli vám vstoupí do cesty.

     Vše, co vám vstoupí do života, může být léčeno, ať se to k vámdostalo jakýmkoli způsobem. Hypotéza je, že když to dokážete cítit dokážete to i vyléčit. Pokud něco vidíte u někoho jiného a ruší vás to, je na vás, abyste to vyléčili. Oprah prý jednou řekla:,, Když něco vidíte, už to máte." Možná netušíte proč a jak se to dostalo do vašeho života, ale můžete to nechat být, protože si to nyní uvědomujete. Čím více léčíte to, co se před vámi objeví, tím více je vám zřejmé, co máte zhmotnit, protože začnete uvolňovat nahromaďenou energii a používat ji na něco jiného.

    4. Jste stoprocentně zodpovědni za vše, co prožíváte.

       To, co se vám v životě stane, není vaše vina ale vaše zodpovědnost. Koncept osobní zodpovědnosti přesahuje vše, co říkáte, děláte nebo si myslíte. Patří sem i to, co říkají, dělají nebo si myslí druzí a objeví se to ve vašem životě. Když přijmete úplnou zodpovědnost za vše co se objeví ve vašem životě, pak se vás týkají všechny problémy druhých lidí, kteří vás vyhledají. Tato skutečnost se váže ke třetímu principu, který říká, že cokoli potkáte, můžete uzdravit. Jinými slovy, za svou současnou situaci nemůžete vinit nikoho a nic. Jediné, co můžete udělat je převžít za ni zodpovědnost, přijmout ji a milovat ji. Čím více léčíte to, co se děje, o to více se ladíte na Zdroj.    

     5. Slovíčka,, Miluji tě " jsou vaší vstupenkou do nulového stavu.  

        Lístkem, který vás opravňuje ke vstupu do stavu neuvěřitelného klidu a míru a jenž vás od léčení přivádí ke zhmotnění, je stručná věta,, Miluji tě." Když ji vyslovujete k Božství, očišťuje všechno ve vás, abyste mohli zažívat zázrak přítomného okamžiku - svět bez hranic. Podstata je milovat vše. Milujte nadbytek tuku, závislost, problematické dítě, souseda, partnera - to vše milujte. Láska přetváří nahromaďenou energii a uvolňuje ji. Vyslovením slůvek,, Miluji tě" otevíráte bránu k prožití Božství.

      6. Inspirace je důležitější než záměr.  

      Záměr je hříčka mysli, zato inspirace je pokynem Božství. Jednou přijde chvíe, kdy se odevzdáváte a místo žadonění a čekání začnete nasluchat. Záměr je snaha o řízení života založeného na omezujícím pohledu ega. Inspirace je jednání podle poselství přijatého od Božství. Záměr funguje a přináší výsledky, zatímco inspirace funguje a přináší zázraky. Čemu dáte přednost ?