Proč se tolik trápíme?

26. Jak ovlivňují myšlenky náš život ?
Je to velmi jednoduché: ,, Jaké jsou tvé myšlenky, takovým se staneš ity " ,, Co zaseješ, to sklidíš, ale tisíckrát víc " , ,, Vrána k vráně sedá..." atd. Toto jsou tři z mnoha kosmických zákonů, které také nazýváme ,, karma" . Čím víc se tvé vědomí pročišťuje, tím rychleji budou  kosmické zákony působit, tím  rychleji se tebou vržený ,, bumerang" vrátí zpátky k tobě.
Světlo nás stvořilo k obrazu svému a také my jsme jistou mírou schopni svými myšlenkami tvořit, dříve nebo později se nám často opakované myšlenky, obsahující nenávist, strach nebo lásku, alespoň částečně zmateralizují. Proto je velmi moudré, když naše myšlení je pozitivní, jako bychom zrovna teď očekávali zázrak, lásku, zdraví, štěstí... Tento způsob myšlení přivede do tvého života božskou ochranu a lásku a ty budeš schopen přijmout všechno, co ti Univerzum tak štědře nabízí.
27. Proč se tolik trápíme ?
Tato otázka je velmi stará a zabývali se jí filozofové, psychologové a náboženští vůdci všech věků. Na toto téma bych mohl napsat spoustu knih, ale pokusím se na tvou otázku ve zkratce odpovědět.
Za prvé, trápíme se ve svém nitru a to proto, protože žijeme v padlém stavu. To znamená, že i když jsme byli stvořeni jako božské bytosti, během času jsme se od kosmických zákonů odvrátili. Z našeho života zmizel pocit jednoty se vším, nejsme sjednoceni ani s ostatními lidmi, ani s naším božím Pramenem. Za druhé, trápíme se na povrchu( nemoci,osud, mezilidské vztahy...) a to proto, protože jsme zneužívali karmické zákony(otázka 26.).
Krátce řečeno, jsme to my a pouze my, kteří si vědomě či nevědomě svá neštěstí k sobě přivoláváme.
 
28. Vždy jsem byl přesvědčen, že nás Bůh za naše hříchy potrestá. Mýlím se ?
Ano, mýlíš se a to zásadně. Toto tvrzení je nejen mylné a naivní, je přímo škodlivé a destruktivní. Proč by Bůh trestal a dokonce posílal bilióny lidí do pekla? Mohli bychom vůbec takovou bytost nazývat Bohem ? 
Přemýšlej sám a určitě pravdivou odpověď najdeš.
Je sice pravda, že to Božské nám určité zákony, kterými je Univerzum řízeno, dalo. Některé jsou fyzikální, jako například gravitace, jiné mentální a duchovní, například zákony karmy,, ( Co si zaseješ, to si také sklidíš, ale mnohokrát více "). My sami si zvolíme, zda se danými zákony budeme řídit bez konfliktu nebo zda s božskými zákony budeme žít v rozporu. Dejme si příklad. Někdo se rozhodne, že po dva týdny nevypije ani kapku vody a z důvodu dehydratace organizmu zemře. Co se stalo ? Byl to trest Boží a nebo byl to on sám, kdo určité zákony, které toto fyzické Univerzum, řídí, porušil?
A tak je to se všemi našimi problémy. Naše trápení nás následuje z naší minulosti jako věrný pejsek.
Z minulých životů si přinášíme všechny naše hanebné činy, vědomé či nevědomé - činy, které neharmonizují s nejvyššími vibracemi Kosmu - Láskou. Některé boží zákony ani neznáme, ale to nepomáhá, to neomlouvá, zákon karmy stejně působí. Každá tvá myšlenka, každé tebou vyřčené slovo, každý tvůj čin jsou energie, které byly tebou vyzářeny. Tyto energie procházejí neviditelnými světy, vábí a připoutávají k sobě energie stejného druhu, aby se nakonec, teď už v podobě rozcuchaného klubka, vrátily zpátky k tobě. A čím víc citu do svých myšlenek, slov a činů vložíš, tím větší silou budou energie stejného druhu k nim přitahovány. Právě proto ke známé pravdě:,, Co si zaseješ, to si také sklidíš " , přidáváme, ,, ale mnohokrát více " To Božské netrestá, je naopak mnohem láskyplnější a starostlivější než- li ta nejhodnější maminka. On/Ona chce v prvé ředě zcela osvobodit a vyléčit naši duši, jnými slovy, chce nám darovat Osvícení. Právě proto nejvyšší Pramen seslal Kalkiho, aby lidstvu v této těžké přechodné době, pomohl.
Až sám pravou podstatu toho Božského poznáš, rozpláčeš se vděčností. Protože ještě nikdy nikdo tě nemiloval tak bezpodmínečně, ještě nikdy nikdo se o tebe nestaral tolik jako On. Ve chvílích, když jsi ho nenáviděl a nadával mu, On tě pouze miloval. A když jsi na Něho zapoměl,byl to On, kdo u tebe stál a myslel na tebe. Bylo by doopravdy na čase, abychom si vzpoměli že Bůh je přesně takový ! Až si to všechno uvědomíš, nebudeš ho chtít za to, že jsi si myslel, že je nespravedlivý, poprosit za odpuštení? Nepohne toto poznání tvým srdíčkem natolik, že pak už ho budeš na věky věků jen a jen milovat.