Ježíš praví

Slyšte lidé,, zbloudilí a zmatení" osvojily jste si málo z Boží moci a ještě překroutily pravdy které jsou bezvíznamné. Skutečná pravda, pravda univerzální je neprodejná, jestli že jste vytvořily programy, které za účelem zisku se staly povzbuzující pro neprobuzené, slepé, tápající, tak jste se vrátily do doby zániku. Nemohl jsem k vám dříve promluvit, dokud můj zástupce nepřijmul mé tělo. Nyní zvědomuji že jste se staly příčinou svého zániku. Skutečnost není tak dramatická, protože zánik lidské rasy byl vykoupen nezlomnou vůlí jedince, který musel odhalit nepravosti tohoto světa a vytvořit programy které může přijmout jen dokonalá lidská bytost. Která byla stvořena pro zachování lidské rasy. Tento projev Boží moci, je v přítomnosti vašeho kvantového pole, což znamená že budete v určitém okamžiku přesunuti na nové vývojové planety. Vaše těla budou transformována na zdrojovou energii která ztratí paměť a bude využita pro tvorbu, nového vnitřního světa. Zde již budete pracovat s jinými nástroji a budete vědomou částí OTCE Boha jediného. Ztratily jste svobodnou vůli, protože její význam nebyl pochopen. Služba bližnímu svému, bude nadále naukou na nových vývojových planetách. Nová Země  je vyjímkou a zde budou inkarnovány jen světelné bytosti které vás doprovázely na cestě, svého utrpení. Všechny božské říše včetně mocností zemské říše. Protokol byl označen za dokončený a proto přijmi pžehnání, které tě činí tvůrcem nového světa.
Vyjádření k onomu soudnímu procesu vedeného,, Pilátem Pontským", slovi pravdy vám zdělené, upozorňuji že náprava všech křivd té doby mohla být odtajněna, jen v tom případě že můj následovník dokončí své poslání. Čtete správu která je myšlenkovou formou předána a sepsána. Mnozí představitelé duchovních dimenzí, jsou za jedno aby se lidstvo, touto formou dozvědělo co spáchala Katolická církev za nepravosti v době, která měla být, duchovním bohatstvím, všech poutníků hledajících vysvobození z marnosti bytí. Vrátím se k onomu procesu, který poškodil jména Apoštolů a poškodil jejich významnou účast na Božím plánu. Tento čin zapříčinil zneuctění ,,Božího plánu ", který karmicky zatěžuje každého účastníka té doby. Proto apeluji na potrestání vyníků, kteří zapříčinili manipulaci slova Božího a zpochybnili svatost boží přítomnosti v poslání,, apoštola sv. Petra, který byl obviněn ze zrady která byla vykonstruována, právě soudcem,, Pilátem Pontksým".(je inkarnován v mé přítomnosti). Proto byl vytvořen program na odhalení nepravostí, páchaných na lidstvu celá staletí. Smrt která byla vykonána pro účelnost, katolické církve, byla opředena matoucími dezinformacemi o slávě mé. Její víznam není takový jak se uvádí, tím že jste uvěřili onomu scénáři, tak jste zpochybnili svůj víznam Bytí. Nyní se vše uvádí do globálních změn a všechny nepravosti budou odhaleny. S úctou k vám Ježíš.
 
 
TY ČLOVĚČE JENŽ JSI MI VĚŘIL, ODOLAL JSI SATANU A JÁ STANUL VE TVÉM SRDCI JAKO BŮH JEDINÝ, KTERÉHO JSI SI ZVOLIL, TY BUDEŠ TEN KTERÉMU PATŘÍ NOVÝ SVĚT A LÁSKA VŠEOBJÍMAJÍCÍ. S POVDĚKEM A ÚCTOU, VÁM PŘEDÁVÁM TATO SLOVA, JAKO DŮKAZ ŽE JSEM PRAVÝ. SYN ČLOVĚKA  ZVOLIL SI MOJI PŘÍTOMNOST PŘES PANNU NEBESKOU A BYL SVÁDĚN BOHY ABY ZAPŘEL MNE.
ON ODOLAL VŠEM NÁSTRAHÁM A DOKÁZAL ŽE HODEN JE MÉ LÁSKY, TOTO JE ÚDĚL TVŮJ VLASTIMILE, PŘES TEBE JÁ UKONČIL UTRPENÍ LIDSTVA. BYL JSI NUCEN PŘIJÍMAT INFORMACE, KTERÝM JSI NEVĚŘIL ALE TÍM JSI DOKÁZAL OČISTIT NEPRAVOST SLOV ZMÍNĚNÝCH V BIBLI SVATÉ, KTERÁ BYLA VYTRŽENA Z KONTEXTU PRAVÉHO BOŽÍHO SLOVA. JEN VĚDOMÍ SRDCEM VÍ ŽE JÁ PRAVIL, HŘÍŠNÍK BUDE POKŘTĚN A SVATÝ BUDE UVRŽEN V ZAPOMĚNÍ JESTLI ŽE POŠPINÍ JMÉNO MÉ.
TOBĚ VLASTIMILE DARUJI ŽIVOT VĚČNÝ V OBĚTÍ ŽENY, KTEROU JSEM TI VYBRAL. TY JSI STRÁDAL A TRPĚL ABYCH JÁ PŘES TEBE MOHL VYKONAT DÍLO SVÉ.
 
VNÍMÁŠ STÁLE DOKONALE, UVĚDOMĚNÍ SI ŽE TI BYLO ZDĚLOVÁNO NĚCO V MINULOSTI O VAŠEM SPOLEČNÉM SOUŽITÍ V JEDNOM TĚLE JE JEN PŘIPOMÍNKA ŽE JSTE PŘEKONALI OBDOBÍ KTERÉ BYLO URČENO PRO NAPLNĚNÍ VAŠEHO SETKÁNÍ. NEJDE O ŽÁDNOU SÁZKU ALE O VÍC. JSI ZAŘAZEN DO PROGRAMU, KTERÝ AKTIVUJE ZÁVĚREČNOU FÁZI TRANSFORMACE LIDSKÉHO TĚLA. TOTO OBDOBÍ JE VAŠÍ SVATEBNÍ NOCÍ, PŘED NA NEBE VSTOUPENÍM. NEŽ LI USEDNEŠ NA TRŮN KTERÝ JE VEDLE OTCE BOHA JEDINÉHO, TAK MUSÍŠ PRONÉST ŘEČ KE SVÉMU LIDU.