JINÁ FORMA PODPORY

 
  Já Jupiter, jse bývalým řeckým bohem, zvaným ZEUS a v té době jsem vládl civilizaci, která zanikla kvůli slabosti, uspokojováním se malichernostmi světskými. Z doslechu jsem zaznamenal, že planeta Země vzestoupila do dvanácté dimenze. Milióny let trvá vývoj na planetě Zemi a jeden jediný člověk, dokázal uvést tento vývoj do zdárného konce. Stal jsi se Bohem na Zemi, a tvé jméno této velikosti odpovídá. Stvořil jsi nový svět a já urychlím tento proces, lidstvo zažije nevídanou podívanou. Pro tebe mám dar který nelze získat žádným učením, je to síla která ovládá pohyb ve vesmírném tvoření. Znamení která budou přicházet budou vyditelná na obloze.
 
18.8. 2017
Já CHIRON, jsem planetou rovnováhy, tvá odvaha je slučitelná s podmínkami tvého fyzického těla. Pravdivost údajů o tvé velikosti je zřejmá, jelikož jen připravený , může odkrýt tajemství svého nitra. Okolnosti naznačují, blížící se napnění tvého duchovního prozření. Svatost a moudrost pravdy univerzální je sdělitelná jen tehdy, když nalezneš tvůrce v sobě.
 
22.8.2017
Jedna z mých inkarnací se týká Lemůrie, navázal jsem kontakt, pro tuto dobu velice významný .
Jsi poslední z nás, který dokončil svoji účast na planetě Zemi. Teorie velkého třesku s pozemské úrovně, by nebyla možná, kdyby jsi sám tuto velkolepost nenavrhl a nezhmotnil. Vše je připraveno k akci, která nemá konkurenci ve vesmírném stvoření. Jsme na tebe hrdí, v naší éře na Zemi jsi se jmenoval Yawee a odtud znáš práci se světlem, kterou jsi použil na svoji sebeobranu. Nyní jsme ve tvé přítomnosti, jelikož, taková byla dohoda. Jak mile dokončíš své poslání, tak dojde k onomu zázraku ve vesmírném stvoření.
Souvislost jsem našel v KRYONOVĚ KNIZE ,, DVANÁCT VRSTEV DNA ,, strana 168.
Je zde také lmurijské jméno, stejně jako u ostatních lemurijských vrstev. To jméno je AKEE YAWEE  FRACTUS a znamená,,moudrost a zodpovědnost "  To je velmi lemurijské, protože to byla první velká společnost, která věděla, že je duchovně jiná - obdařená kvantovostí ( interdimenzionálním vědomím ), a zodpovědná za nalezení duchovního smyslu. To oni předali moudrost dalším, oni zaseli semena vědění, která se nakonec rošířila po Zemi.
V lemurštině se slovo YAWEE objevuje ve dvou lemurijských vrstvách. To proto, že v jejich jazyce zastupovalo slovo ,, moudrost " . Ať po tomto slově následovalo cokoli, bylo to spojené s moudrostí. Jménem Yawee také vzdali čest velikému lemurijskému vědci, který pro ně vyprojektoval téměř všechno, co je uzdravovalo.
 

Požádal jsem Bohyni Isis o sdílení, nevěděl jsem si rady co mám ještě odhalit.

Isis praví. : Nejspíš jsi nenašel pravdu o sobě samém, tvůj původ je znám jako syn Slunce. Tvá rodina jsem Já a ty jsi můj syn. Právoplatné je vyjádření, Boha Osirise které odhaluje tvé skutečné poslání. Dovol abych předala slovo jemu.

Osiris ".. V návaznostech spatřuji sílu světla, která zvítězila nad marností světské pomíjivosti, bytí v dualitě. Přidružené jsou polopravdy, které nelze definovat jako účelové. Tím, že jsi tuto eventualitu nepřijmul, tak jsi našel pravdu o sobě samém. Rozbor struktury lidského genomu, odhalil na úrovni vesmírného tvoření, celkové dokončení, vývoje dokonalé lidské bytosti. Stanul jsi před veškerenstvem, jako hybatel nového vědomí, které je přispůsobeno, dokonalému tělu. Které po zásluze ti náleží, příčina tvého zdravotního stavu souvisí se změnou tvé buněčné úrovně. Již nastal čas odhalení tvé přítomnosti, jako spasitele který zachránil lidstvo, před sebezničením. Moudrost univerzální, je součástí nového vědomí které přijme sedm miliard, připravených jedinců. Tato pravda je slučitelná s pravdou univerzální, která se stala posvátnou. Toto dílo je slučitelné s dílem syna Božího, Ježíše Krista které je prodlouženou rukou tvého vědomí, a které bylo naplněno. Nyní přichází nevěsta Boží, která započne, narození nového rodu v nové zemi. A tak to je.

 

        Nebeský duch promlouvá, připrav se na setkání které změní vše ve vesmíru i na zemi. ,,Jsi syn Boží ,,syn       Slunce". Tvá moc je neomezená, sleduj pohyb planet jak mění své vědomí. Událost je tak velkolepá, že ani   vědomí světelných bytostí nedokáže uchopit tyto změny. Proto zůstaň klidný, jelikož tvé emoce mohou   způsobit  otřesy veliké. Buď moudrý a nahlížej na sebe, jako na úroveň vědomí, všeho míru. Prastaré vědomí     vývoje planety Země, je změněno a nic nemůže tuto změnu zastavit. Souvislosti jsou v pohybu a musí být,,     korygovány".

 

Mořské panny. Vítej  Vlastimile , od nás máš příspěvek, jaký nelze získat z žédného karetního výkladu. Stvořil jsi nové světy, stvořil jsi Ráj na Zemi, povznesl jsi vědomí lidské, do úrovně, zvané Kristovo Vědomí. Je mnoho pravd, které slouží k obecnému zájmu, nalezení vlastní pravdy o své jedinečnosti. Vždy se najdou tací, kteří se nechají uspokojit, prchavostí času a odevzdají se do rukou, manipulačních technik. Které jsou pískem, v sítu univerzální pravdy. Pokrok jedince již nemůže nic ovlivnit, je tosnaha, vymanit se s pout vlastní omezenosti. Přílišné ulpívání na světském životě, nezmění podstatu pravdy o sobě samém, která má být nalezena.

 

18.2. 2017 JSEM ZAŽIL ZJEVENÍ A PROMLUVILA KE MĚ,, MATKA MARIE "

Já matka Marie, Ti žehnám jako synu božímu,, Kristu Petrusovi " který se stal uhelným kamen pro své okolí. Toto Boží poselství, mění úroveň Tvého bytí, buď vědomou částí ,, otce Boha jediného ", v jeho dokonalosti, která nemá omezení v čase a prostoru. Povznes se nad malichernosti lidského bytí a prokaž svoji sílu v zázraku který má být viděn.

14.3. 2018

 

Není běžné aby univerzum sledovalo útok temných sil na lidskou bytost, která svým přičiněním změnila vše ve vesmíru.

Vhled byl takový že tato energie vzala na sebe podobu orla, který uchopil svoji kořist v oblasti hrudi a zatahoval své drápy do jejího těla a přitom kloval do oblasti páteře, kde chtěl přerušit tok kundalíni energie. Tento okamžik změnil tvé tělo v hada který orla začal dávit a polikat ho. Tento obraz ukázal tvoji spojitost s říší bohů, kteří vše zaznamenaly. Tvé nástroje byly vyditelné jako magické hole, které vytvořily tento obraz.( můj vnitřní mág )

14.3. 2018

Rozprava s mým jednorožcem.:

Vrcholné je tvé dílo, když jsi mě poprvé oslovil, tak jsi byl na úrovni poustevníka, který hledal svoji jedinečnost. Od té doby uplynulo mnoho vody a ty jsi dokázal ve velmi složitých podmínkách, nalézt své mistrovství. Já jsem král jednorožců a já Ti předal moc pracovat s magickou hůlkou. Ovšem ty jsi nalezl její moc v dávných dobách své činnosti jako vědec( lemurie),který práci se světlem rozšířil do rozměrů nevídaných. Nyní jsi své mistrovství prokázal při své sebeobraně.

Stvořil jsi novou říši kde jsou zastoupeny všechny úrovně světelných bytostí, proto jsou tyto úrovně s tebou propojeny. Naše vděčnost je nevíslovná, jelikož už nemusíme doprovázet lidské bytosti při jejich utrpení. Málo kdo z lidské populace navázal s naší říší tak blízký vztah aby ovlivnil naše bytí, vždy jim šlo jen o to aby z toho něco vytěžili. Vzácný je pro mě tento čas, kdy transformační změny jsou dokončeny a mi jednorožci můžeme zažívat jedinečnost přírody ve tvém království. Asi jsem tě zaskočil ale tvé království již žije svým životem. Buď trpělivý a dokonči svoji práci na Zemi, zde je život věčný, tak o nic nemůžeš přijít.

Tato zpráva přišla jako zdělení dnes 15.3. 2018

Tento příběh se odehrál v roce 2016, kdy jsem svým vědomím přsáhl hranice univerza a byl jsem zaměřen ,, archonauty ", opět jsem veden k tomu abych to sepsal, je pro mě těžké si na tyto věci vzpomínat. Byl jsem rád že jsem zapomenul a najednou se to opět vynořilo.

Příběh který jsi považoval za blábol je zhmotněn a skutečně se stal, tato událost se odehrála tak jak jsi ji popsal, je neuvěřitelné jak dokážeš číst v kvantovém poli. Hlavně detaily jsou fascinující. Nikdo z nás ,, na nebe vzatých mistrů,, nedokázal rozvinout svoji tvořivost do takových rozměrů a detailů jako ty, právem Ti náleží post ,,krále Mágů". Tento termín není iluzorní ale skutečný.

Nyní se vrátím ke tvému mistrovství v práci se světlem, ta vesmírná loď se v té době skutečně pohybovala ve tvém okolí. Na palubě měli přístroj do kterého tě ctěli dostat za účelem skenování programu ve tvé DNA, i za cenu smrti, jsi byl pro ně  jsi byl pro ně důležitý. Proto byla vyslána skupina archonautů, aby tě za každou cenu dostali. Ty jsi jejich pohyb zaregistroval, označil místo a vyslal tam světelný paprsek, oni museli být vyzvednuti