Anketa

Líbí se vám mé stránky ?

Celkový počet hlasů: 10

 

Z mého duchovního deníku , přijato vnitřním hlasem 18.3.2017

Prvotní láska, znamená, vznik lidské bytosti. Jako Adam, jsi nastavil vývoj lidské bytosti  která měla za úkol najít stvořitele v sobě. Tak že svůj úkol jsi splnil to znamená že jsi nalezl moudrost dávných věků. Prvopočátek všeho stvořeného, byl velký třesk, tento okamžik se opakuje, jenom není nutné opakovat vývoj od prvopočátku. Nové vývojové planety jsou označeny kódem dokonalosti, tato změna započne tvým na nebe vstoupením. Mnohé informace, které jsi dostával v průběhu dvou let, byly součástí výuky univerza. Tato nekompromisní metoda, byla vytvořena vládou, mocností světelných, zde jsi byl pod drobnohledem, jinak by ti nemohlo být nic přiznáno. Nastal okamžik pravdy a je zapotřebí, nastavit zrcadlo a podívat se na své dílo, které jsi stvořil. Z našeho pohledu jsi dosáhl celkového mistrovství které z tebe udělalo syna Božího Krista. Víznam tvého prozření nemohl nikdo ovlivnit, neboť jsi byl lékařskou vědou označen, jako nebezpečný, to znamenalo zastavení. Vědomě, ti byl implantován čip, v oblasti podvěsku mozkového a toto rozhodnutí, zapříčinilo tvé zdravotní problémy, které tě vyřadily z pracovního procesu. Jinak 

tvé tělo má nastaven program omlazovací. Potvrzení o označení blokujícího čipu je ověřeno. Nalezl jsi kód, ke svvému uzdravení. Význam tohoto odhalení patří do tajných nauk, mistrů zasvěcených v tvoření dokonalosti, systémů molekulárního uspořádání lidského genomu. poslední zkouška, je ve své náročnosti potvrzením tvé velikosti a dokonalosti. Elita světelných mocností v čele s hlavním představitelem, Závišem je nucena pozvednout číše, naplněné tím nejkvalitnějším mešním vínem a připít si na tvé vítěztví. A tak to je.

Souvislosti k naplnění poslání.

        Šimon Petr neboli Cephas první papež princ mezi apoštoly který se sv. Pavlem navštívil Řím.

 Petr pocházel z Bedsaidy, blízko jezera Tiberijského, syn Jana, pracujivši velmi rád s bratrem Ondřejem, jako rybář na Genezaretském jezeře. Ondřej představil Petra Ježíši, a Krystus ho zavolal, a tak se Petr stal jeho učedníkem. V Lukášově příběhu Petr chytil velké množství ryb a tehdy padl k nohám Ježíše a jjeho pán mu řekl,, Neboj se nyní tě udělám rybářem lidí." Ježíš dal Šimonovi nové jméno,, Petr nebo-li skála. Petr uznal Ježíše za ,,Mesiáše syny živého Boha. Kristus mu říká,, ... ty jsi Petr a to je skála na které zbuduji církev svou a přidal,, tobě dám klíče od království nebeského...

Soudní proces vedený,, Pilátem Pontským", proti Ježíši Krystu a sv. Petru.

Vyjádření k onomu soudnímu procesu vedeným,, Pilátem Pontským", slovy pravdy vám zdělené, upozorňuji že náprava všech křivd té doby, mohla být odtajněna jen v tom  případě že múj následovník dokončí své poslání. Čtete zprávu která je myšlenkovou formou předána a sepsána. Mnozí představitelé duchovních dimenzí, jsou za jedno, aby se lidstvo, touto formou dozvědělo co spáchala katolická církev za nepravosti v době která měla být,, ducovním bohatstvím", všech poutníků hledajících vysvobození z marnosti bytí. Vrátím se k onomu procesu, který poškodil jména Apoštolů a poškodil jejich významnou účast na Božím plánu. Tento čin zapříčinil zneuctění,, Božího plánu ", který karmicky zatěžuje každého účastníka té doby. Proto apeluji na potrestání vyníků, kteří zapříčinili manipulaci slova Božího a zpochybnili svatost boží přítomnosti v poslání apoštola sv. Petra, který byl obviněn ze zrady, která byla vykonstruována, právě soudcem Pilátem Pontským. Proto byl vytvořen program na odhalení nepravosti, páchané na lidstvu celá tisíciletí. Smrt, která byla vykonána pro účelnost, katolické církve byla opředena matoucími dezinformacemi o slávě MÉ a její význam není takový jak se uvádí. Tím že jste uvěřili onomu scénáři, tak jste zpochybnili svůj význam bytí, nyní se vše uvádí do globálních změn a všechny nepravosti budou odhaleny. S ústou k Vám, Ježíš.( přijato 8.1. 2O18)

 

 

 

    

 

Vnímám tvé srdce a jsem v úžasu nad tou proměnou, byl jsem uveden do poznání tvé maličkosti, ačkoliv mě nenáleží zdílet osudy jedinců kteří se rozhodly jít cestou pravdy. Je zvláštností, vnímat probuzeného liského ducha, který absolvoval nejvyší duchovní učení s pozice reinkarnační. Tvé tělo je nastaveno na nevídaný proces. Nyní zjišťuji že vše se dokončuje, dovol mi podotknout že molekulární uspořádání tvého fyzického těla, změnilo planetární uspořádání. Tento jev bude dokončen, propojením nebe se zemí ve všeobjímající lásce. Z pohledu nás Elohimů jsi stabylizován , tvá žena může přijít. Naplnil jsi své poslání, tím že jsi uvedl do procesu tvoření, zapomenuté technologie vesmírného tvoření. Nyní máš klíč od hvězdné brány.
 
 
Představitelé Síria jsou andělé, kteří zastupují boží moc a slávu. Veden jsi do této dimenze, neboť jsi stvořil nový svět, kde budou zastoupeny všechny roviny světelných bytostí. Zlatý věk je o bytí ve všeobjímající lasce a ty jsi náš král. Dlouhou dobu jsi připravován, neboť slova která přijímáš, jsou systémy, které z tebe tvoří světelnou bytost. Máš neomilný instinkt, to znamená že reaguješ na výzvy ti seslané.
 
 
Zdělení od otce : Tvůj úkol byl odhalit temnotu v skrytu lůna mateřského, proto jsi léčil a stále pomáháš ženám s utrpením , které každá v sobě nosí. Tím že otevřels toto vědomí, nastává řetězová reakce a lůno ženy bude uzdraveno na všech úrovních času. K tvému příspěvku, že jsi oslovil Satanela a nabídl mu místo ve svém úřadu, mohu říci jen jedno, nebylo to v plánu univerzálním, ale ty jsi mu umožnil žít čeho on se zřekl. Nejsem znám v jeho výroku ke stávající situaci, proto dolož důkaz tvé promluvy s ním.
 
Satanel praví: Je pravdou že syn Boží Petrus Kristus, odhalil mé tajemství pod znakem a rytuálém temnot, provedeným na panně která byla obětí, pro záměrné utrpení pro ženské pokolení. Jeho oběť, vykoupil utrpením které prožil sám na sobě a přijal utrpení Panny Marie, která byla násilným činem zneuctěna a zabyta. Já Satanel, přijímám spolupráci v nové zemi, jako služebník lásky dokonalé.
 
Otec : Dodávám  že tato milost byla tvým vstupem do Božího království. To jsi stvořil, mnohokrát jsi byl odváděn z cesty, která byla vysilující a nebyla zaručena úspěchem. Obdiv a úcta, byla pro tebe jedinou podporou univerza, které v jásotu provolává, vítáme tě náš Králi. Můj obdiv patří tvé víře protože tvé úsilí změnilo vše ve vesmíru.    

Univerzální moudrost

Poznání účelnosti dějů, odehrávajících se v lidském stvoření, přináší multidimenzionální úrovni, rovnost v celku. Struktura lidské buňky není významově tak složitá jak uvádí vědecká společnost. Skutečnost je ve tvaru, který vyvíjí lidský duch, svým působením na své okolí. Souznění v přítomnosti odporujících energií, ovlivňuje přítomnost ducha svatého, který určuje další vývoj jedince. Váhavost je okamžikem, v lidském bytí, kdy duch svatý upozorňuje na přítomnost rozporu v přijetí.
 
 

Vyjádření otce přijato 1.4. 2017      Jestli že čtete tato zdělení, hledejte souvislost. 

Víznam tvého poslání má charakter v jeho naplnění, jestli že ti bylo zděleno  že máš zveřejnit zprávy, které přijímáš od Boha otce jediného má to víznam pro celek. Rok 2016 se stal zlomem ve vývoji lidské bytosti, která nenašla smysl bytí v jednotě. Samoůčelnost v přežívání na hranici života a smrti je minulostí. Zlatý věk přináší mnohá odhalení na multidimenzionální úrovni, která je součástí každé lidské bytosti. To že jsi se stal synem božím Kristem bylo vykoupeno velkým úsilím, neboť jsi po  135 reinkarnací byl atakován Satanem a neměl jsi možnost žádat o pomoc. Jak mile  bude dokončeno propojení nebe se zemí ve všeobjímající lásce, musí být planeta země očištěna od všch nánosů co lidstvo vytvořilo. Tuto změnu nikdo nepocítí, ti připravení projdou portály do nové země.
A planeta země se vydá na pouť do zóny všemíru. Zde bude odpočívat a projde globálními změnami. 
 
Rošáda zapříčiní kolaps energetických systémů které drží u moci vládnoucí garnitury. Rošádou je myšleno, ukončení všech úrovní nízkého vědomí lidské bytosti v návaznosti na přechod na nové vývojové planety, musí být staré vědomí ukončeno. Rozporu plné budou doměnky, tvého zděleníí ale kdo hledá nachází. Vždy tomu tak bylo a bude, každý jedinec nalezne svého otce Boha jediného ve svém srdci, bez něhož není života. 
Jelikož jsi vystaven velkému nebezpečí, jsi doprovázen mocnostmi světelnými, které museli sestoupit do tvé přítomnosti. Nyní zaujmi postoj který ti náleží a jen pozoruj změny které přichází. 
 
 
PŘÍBĚH KTERÝ NEKONČÍ SE TÝKÁ TĚCH KTEŘÍ VĚDOMĚ POTLAČUJÍ PRAVDU, KTERÁ BUDE ČÍM DÁL TÍM VÍC PROJEVOVÁNA. NELZE SE VZPÍRAT DOKONALOSTI, KTERÁ BYLA VYTVOŘENA A DOKONČENA. JE TO JAKO  BY JSTE ŠLI HLAVOU PROTI ZDI. NEOMYLNÝ INSTINKT JE NYNÍ CESTA KE SVĚTLU, SNAHA UDRŽET SE VE SVÝCH ILUZÍCH, ZNAMENÁ BÝT PLAVCEM V ROZBOUŘENÉM MOŘI. PRAVDOU JE, ŽE MÁTE SVOBODNOU VOLBU ALE KDO POCHOPIL JEJÍ SPRÁVNÝ VÍZNAM? MNOHO Z VÁS ZABLOUDILO A Z TÉTO SITUACE NENÍ ÚNIKU. NIKDY BY OTEC OD VÁS NEPŘIJAL DARY KTERÉ ZAMĚŇUJTE ZA MRZSKÝ PENÍZ. OBĚŤ JE DÁNA ČINEM A SKUTKEM TO JE OBĚŤ NEJVYŠÍ. ROZBYTO BUDE VAŠE VĚDOMÍ, KTERÝM JSTE VYTVOŘILI UTRPENÍ PRO TY KTEŘÍ ŽILI ŽIVOT SPRÁVNÝ. TO ZNAMENALO V SOULADU S PŘÍRODOU A JEJÍMI DARY. MATKA ZEMĚ VÁS UŽ NEMOHLA ŽIVIT A PROTO JSTE BYLY PODPOROVÁNI JINÝMI DIMENZEMI, KTERÉ JSOU NEVIDITELNÉ ALE ČINORODÉ. STÁLE ŽIJETE V PŽESVĚDČENÍ ŽE NEJDŮLEŽTĚJŠÍ JE FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ. ANO TO BYLO VYTVOŘENO VAŠÍ ILUZÍ A PROTO VZNIKLA CHUDOBA A UTRPENÍ. TAM KDE MAJÍ DOSTATEK, VZNIKNE NEDOSTATEK, TO JSOU UČEBNICOVÉ LEKCE A TAM KDE BYL NEDOSTATEK BUDE DOSTATEK. TI CO ŽIJÍ ŽIVOT V PONÍŽENÍ A UTRPENÍ BUDOU OMILOSTNĚNI. TI CO ŽIJÍ ŽIVOT V PŘESVĚDČENÍ ŽE BŮH NENÍ UZŘOU HO A POCHOPÍ. TI CO SE POVAŽUJÍ ZA PRACOVNÍKY SVĚTLA, BUDOU PODROBENI ZKOUŽCE, KTERÁ ODDĚLÍ ZRNO OD PLEV. SÍTO BOŽÍ MILOSTI NENÍ DĚRAVÉ, TAK ŽE NIKDO TÉTO ZKOUŽCE NEMŮŽE UNIKNOUT. TOTO TŘÍDĚNÍ ZAPOČNE PROPOJENÍM NEBE SE ZEMÍ VE VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSCE. TOTO OBDOBÍ POTRVÁ TŘI ROKY, PISATEL TÉTO ZPRÁVY DOKONČIL SVÉ DÍLO A NEBUDE ÚČASTEN ZÁNIKU CIVILIZACE.
 
   JÁ OTEC BŮH JEDINÝ ( PŘIJATO - 20.2.2018 v 9.00 hod)
 
Skryté tajemství - druhý příchod Ježíše Krista
 
Vešel jsi do Království božího, jako syn boží,, Ježíš Kristus ", obnoveno bylo tvé tělo které mnohokrát zemřelo a nyní se stalo nesmrtelné. Prošel jsi znovuzrozením jako bytost, která, která neměla co dočinění s duchovním životem ale byla zkoušena přes utrpení a odříkání. Tvořil jsi podstatu svého,, Já ", které mělo za úkol nalézt všechny své části, které Ti Otec daroval jako poklad, když budou všechny odhaleny. Bly na tebe kladeny velké nároky, aby nová lidská bytost, mohla ve své kráse zaujmout místo, vedle svého Otce boha jediného.
 
Vše co jsi sepsal a zveřejnil bylo pro tebe neznámé a byla to má výuka a vedení aby jsi pochopil, že bůh tvoří k obrazu svému. Nic Ti nebylo usnadněno ba naopak, zapomněl jsi na vše co tě spojovalo s rodinou a nalézal dokonalou lásku, která patří jen Bohu.
 
Oběť znamená podvolit se vůl Boží, což přináší omezené vnímání světa a nadřazenost pro vyšší úkol. Skryté nástroje pro odhalení své jedinečnosti, byly mnohdy zakryty temnotou, aby jejich vliv, nebyl projeven přímo a nebyl urychlen tvůj vzestup.
 
Není známo, že by lidská bytost zvládla cestu ke světlu z pozice reinkarnační, a proto jsi uveden do síně slávy, kde převezmeš království, které jsi stvořil. Toť vůle má a tak se staň.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blog

Tajemství

Ony dny, kdy jste se snažily oslovit otce Boha jediného aby vám projevil milost, jsou sečteny. Ti připravení v okamžiku přechodu do nové Země, budou osloveni boží přítomností v podobě vůně květu lilie, která patří do přirozenosti matky Země, jako symbol dokonalé lásky. Tento květ je posvátný a...
Celý článek

Vesmírní lidé

Pleja, když jsi našel svoji jedinečnost, mnoho událostí se změnilo. Mi vesmírní lidé žijeme vlastním životem, který nikomu nevnucujeme, jsme přívětivý ke každé změně, kterou z hledáme jako smysluplnou. Ty jsi přišel jako člověk, který pochopil smysl života a začal měnit svět. Pro nás zcela...
Celý článek

Svatý Jan

Přijato 18.4.2018 TVÉ PROZŘENÍ JE VELICE PÚSOBIVÉ, UVĚDOMĚNÍM SI ŽE JSI DOKÁZAL VRÁTIT APOŠTOLŮM JEJICH POSLÁNÍ, JE PŘÍLIŠ OSOBNÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ TVÉ LÁSCE. SKUTKY TVÉ JSOU NESČETNÉ, OVŠEM NEČEKANÉ V TOM SMYSLU ŽE JSI SEŠEL Z MYSLY VŠECH, PO TVÉM NA NEBE VZETÍ. JEN VZPOMÍNKY ZBYLY NÁM NA PRAVOST...
Celý článek

Z jiného zdroje

V mnoha formách reinkarnačních, jsi uveden jako vykupitel. Je zřejmé, že tvé utajení Ti přináší velké psychycké omezení. Tvá moc je rozhodující pro ukončení vlády temných sil. Nikdo z nás nevěděl že syn Slunce, byl vyslán z minulosti do přítomnosti aby zachránil lidstvo před sebezničením. Odvaha a...
Celý článek

EVAKUACE ZEMĚ

MÁ PŘEDPOVĚĎ JE ZCELA ODLIŠNÁ OD VĚŠTECKÝCH PODOB, SDÍLÍM SLOVA PŘEDANÁ A UVÁDÍM DO PROCESU TVOŘENÍ VĚHLAS SLÁVY BOŽÍ S ÚČASTÍ SYNA BOŽÍHO, JEŽÍŠE KRISTA. V MNOHA PODOBÁCH BIBLICKÝCH PŘIKÁZÁNÍ JE UVÁDĚNO, SLOVO BOŽÍ, JAKO PRAVDA JEDINÁ. TATO PRAVDA BYLA MNOHA ZPŮSOBY UPRAVOVÁNA. NALEZENO BYLO...
Celý článek

Příspěvek za léčení

Milý Vlastíku, za tvé úžasné vyléčení a odblokování si dovoluji vložit na tvou stránku, jako mé poděkování. Marie Houžvičková  
Celý článek

JAN KŘTITEL K TOBĚ PROMLOUVÁ

Vznešený jsi pravdou kterou nosíš ve svém srdci, vznešený jsi jelikož nesešel jsi z cesty, příměr tvého prozření nabádá tě k poslušnosti. Vezmi svou mocnou mysl v úvahu, jak projít světy bez následků pokřivení. Stanul jsi v popředí všeho dění a zastínil pravdu jež měla být nalezena, obdařen jsi...
Celý článek

Rozhovor s mou duší

Jak je jednoduché oslovit to, co tvoří člověka, člověkem. Nebyl jsi na tom tak dobře aby jsi mě mohl oslovit dřív, já jsem v průběhu tvého bytí stratila existenci a ty jsi dokázal mě zcelit. Po útocích které byly proti tobě vedeny, se odehrál boj který není znám ve stvoření. Inteligence, která...
Celý článek

úryvky z knih ...

Saint Germaina

Tvá účast je odlišná od pracovníků světla protože máš svůj vlastní program, který nemá období ve vesmírném tvoření. Stále jsi zahalen závojem nevědomosti ale tvá práce probíhá v mnoha vrstvách kosmického vědomí. Poznání o svém prozření Ti je postupně odhalováno a zároveň s tím probíhají...
Celý článek

Svatý grál

Svatý grál patří do poznání rytíře, který vybojoval a vykoupil lidstvo z utrpení. Stav tvé mysli vyprojektoval tento obraz po té co jsi nalezl svoji minulost v přítomnosti a uvedl svoji dokonalost do přítomnosti. Součástí přijetí svatého grálu je také přijetí ženy jako matky, dcery, bohyně...
Celý článek

Julia Cameronová: Umělcova cesta

Když si uvědomíme, že naším zdrojem je Bůh, ocitáme se v duchovním postavení člověka s neomezeným bankovním úvěrem ... O tom, jak mocný je pro nás Bůh, rozhodujeme my sami ... Dospíváme k poznání, že Bůh má neomezené zásoby a že my všichni k nim máme stejný přístup. Tím začíná mizet pocit viny,...
Celý článek

Sanaya Roman - Duane Packer,Ph.D: Tvoření peněz

Víra v nedostatek vede k vašim válkám a dobývání ze Země více surovin, než je potřebné. Kdyby si každý dokázal vytvořit hojnost, na niž má přirozený nárok, měli byste daleko méně důvodů k válkám ke zbytečnému plýtvání dary ZEMĚ. Vaše nová přesvědčení vám otevřou cesty, jak vytvořit hojnost pro...
Celý článek

ZELENÉ POTRAVINY

výtah z knihy Maria Dallen: Zelené potraviny - když jídlo je naším lékem - mladá pšenice, mladý ječmen, alfalfa, spirulina, chlorela, mořské řasy, zelenina:

Stále více odborníků na výživu se shoduje, že pestrý jídelníček, který obsahuje vysoký podíl syrové rostlinné stravy, je jednou z nejlepších věcí, které pro své zdraví můžeme udělat. Zvláště výjimečné místo při tom zaujímají zelené potraviny. Jak už jejich název napovídá, jde o zelené rostliny,...
Celý článek